خانم شکیبا ابراهیم خیل فعالیت رسمی در بخش فارسی رادیو بی بی سی و پرودیوسر برنامه های سیاسی در یکی از رسانه ها را در کارنامه دارد و هم‌چنان در زمینه دفاع از حقوق زنان و کودکان فعال هستند. او مدتی است که در آلمان زندگی می‌کند و در این مدت با نهاد‌های مختلف در بخش مهاجرین فعالیت داشته و هم اکنون مصروف دوره آموزشی یا (اوسبیلدونگ) در بخش “فعالیت اجتماعی” هستند.

23/02/2023

گفتگو با خانم شکیبا ابراهیم خیل فعال حقوق زن و کارگراجتماعی

خانم شکیبا ابراهیم خیل فعالیت رسمی در بخش فارسی رادیو بی بی سی و پرودیوسر برنامه های سیاسی در یکی از رسانه ها را در کارنامه دارد و هم‌چنان در زمینه دفاع از حقوق زنان و کودکان فعال هستند. او مدتی است که در آلمان زندگی می‌کند و در این مدت با نهاد‌های مختلف در… Read more »