نگاه سوم: رمان «تاریکی» نوشته‌ی حسین مرتضائیان آبکنار
پادکستِ زاویه‌دید نگاهی است به کتاب‌های داستانی نویسندگانِ فارسی‌زبانِ مهاجر. این پادکست را بهرام مرادی و مریم مردانی تهیه و اجرا می‌کنند و هر دو هفته یک‌بار به یک کتاب می‌پردازد.
برای شنیدن از طریق یوتیوب این‌جا کلیک کنید.
02/05/2022

زاویه‌دید؛ رمان “تاریکی” نوشته حسین مرتضائیان آبکنار

نگاه سوم: رمان «تاریکی» نوشته‌ی حسین مرتضائیان آبکنار پادکستِ زاویه‌دید نگاهی است به کتاب‌های داستانی نویسندگانِ فارسی‌زبانِ مهاجر. این پادکست را بهرام مرادی و مریم مردانی تهیه و اجرا می‌کنند و هر دو هفته یک‌بار به یک کتاب می‌پردازد. برای شنیدن از طریق یوتیوب این‌جا کلیک کنید.