Photo by Amloud Alamir
14/06/2020

امروز برلین شاهد یک زنجیره انسانی در خیابان‌هایش بود

امروز (یکشنبه) ۲۰،۰۰۰ نفر از شهروندان برلین در تظاهرات «همبستگی» شرکت کردند و زنجیره‌ای انسانی از دروازه براندنبورگ تا منطقه نوی‌کلن تشکیل دادند.

این زنجیره انسانی که با شعار «این‌گونه همبسته می‌شویم» تشکیل شده بود، از ساعت ۲ تا ۳:۳۰ بعدازظهر طول کشید. تظاهرکنندگان در این مسیر ۹ کیلومتری با بندهای رنگارنگ به‌هم وصل شده‌ بودند و نکات بهداشتی مثل فاصله فیزیکی و ماسک را فراموش نکرده بودند.

این حضور گسترده حاصل همکاری ۱۳۰ برنامه‌گذار بود و هدف آن‌ها نشان دادن اتحاد مردم در دفاع از اقلیم و همچنین علیه تبعیض نژادی و نابرابری اجتماعی بود. امروز شهرهای دیگری مثل مونستر، هامبورگ و لایپزیگ نیز شاهد تشکیل زنجیره‌ انسانی در خیابان‌هایشان بودند.

شرکت در این حرکت نمادین به‌صورت زنده و در فضای مجازی هم امکان‌پذیر بود.

تینو کابلیتز، سخنگوی پلیس، می‌گوید: «این تظاهرات بسیار رضایت‌بخش بود و مردم ثابت کردند که با رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از کرونا هم می‌توان تظاهرات صلح‌آمیز داشت.» به‌گفته پلیس حدود ۸۰۰۰ نفر در این تظاهرات حضور داشتند ولی برنامه‌گذاران از حضور ۲۰،۰۰۰ نفر خبر دادند.

Photo by Amloud Alamir