Photo: Wikipedia
30/04/2020

اول ماه “می” امسال، متفاوت از سال‌های گذشته است

اول ماه می یا روز جهانی کارگر امسال در حالی فرا می‌رسد که بحران کرونا همه‌گیر شده است. محدودیت‌های اجتماعی، زیلن‌های اقتصادی، بیکاری و ده‌ها مورد دیگر ارمغان این ویروس کشنده بوده و اکثریت کشورهای جهان را در نوردیده است. معمولا روز اول ماه می در بسیاری از کشورهای جهان تعطیلی عمومی است و بسیاری از افراد به‌خصوص کسانی که دارای اندیشه چپی هستند در تظاهرات شرکت می‌کنند و بر ضد جهان سرمایه‌داری شعار سر می‌دهند، البته اتحادیه کارگری نیز در تظاهرات شرکت می‌کنند و خواستار افزایش حقوق، کاهش ساعات کاری و افزایش رفاه عمومی برای کارگران هستند.

به تظاهرات با جمعیت زیاد اجازه داده نمی‌شود

کمی بیش از ۲۰ راهپیمایی کوچک در یک مکان با حداکثر ۲۰ شرکت کننده تا کنون توسط پلیس برلین تائید شده است. حدود ۵،۰۰۰ پلیس در اول ماه مه در خیابان‌های برلین مستقر می‌شوند. گزارش‌های وجود دارند که شامگاه اول ماه مه، چپگراها و تندروها می‌خواهند به جای تظاهرات معمولی ، تظاهرات خودجوش و بزرگ ترتیب دهند. اندرئاس گایزل وزیر داخله/کشور برلین روز پنج‌شنبه گفت که تظاهرات با جمعیت زیاد تحمل نخواهد شد و پلیس در مراحل اولیه دخالت خواهد کرد. به گفته او حضور در تظاهرات غیر مجاز و در حال حاضر یک جرم است.

با وجودی که یک چپی دوآتشه ام، اما در تظاهرات شرکت نمی‌کنم

رووف جیحون ۶۲ ساله از آلمانی‌های – افغان‌تباری است که سابقه عضویت در حزب خلق را داشته و پس از سرنگونی حکومت داکتر نجیب‌الله به آلمان آمده است. به گفته او، حالا هم افکاری چپی دارد و نظام مبتنی بر اندیشه‌های مارکسیسم را بهترین نظام برای تامین عدالت در جهان می‌داند :” من یک چپی دوآتشه ام، از نوجوانی برای این اندیشه مبارزه کرده ام و تا آخر عمر هم مبارزه خواهم کرد. به نظر من دنیای سرمایه‌داری، دنیایی است که نمی‌تواند عدالت را تامین کند و اگر دولت‌های که نظام کمونیستی و چپی بر آن‌ها حاکم بود، از اندیشه‌های انگلس و مارکس عدول نمی‌کردند، امروز دنیا جایی زیباتری برای زندگی بود.” از او می‌پرسم که با توجه به بحران کرونا آیا در تظاهرات اول ماه می شرکت می‌کند. او می‌گوید :” امسال متفاوت تر از سال‌های گذشته است. من فردی هستم که به قانون احترام می‌گذارم، کرونا با کسی شوخی ندارد، وقتی قانون اجتماعات بزرگ را ممنوع کرده، یعنی که این اجتماعات ممنوع است و نباید در آن شرکت کرد و من از تمامی فارسی‌زبانان که قصد اشتراک در این راهپیمایی را دارند، می‌خواهم که به قانون احترام بگذارند و در تظاهرات شرکت نکنند.”

بازار کار در آلمان رو به سقوط است

۲.۶ میلیون بیکار و ۱۰ میلیون نفر در کارهای کوتاه مدت ثبت نام کرده اند: با آخرین آمار بازار کار، حتی بدبین ترین پیش‌بینی های اقتصاددانان نیز همچو ارقامی را باور نمی‌کردند.

تعداد بیکاران در آلمان به ۲،۶۴۴ میلیون نفر افزایش یافت. نرخ بیکاری فصلی با ۰.۷ امتیاز افزایش یافت و به ۵.۸ درصد رسید. آژانس استخدام فدرال روز پنجشنبه این آمار رکورددار را در نورنبرگ اعلام کرد. با این حال، شرکت‌های آلمان تا ۲۶ اپریل کار کوتاه مدت برای ۱۰.۱ میلیون نفر در بحران کرونا را ثبت کرده بودند.

به گزارش آژانس مطبوعاتی آلمان، آمار موجود بسیار بیشتر از پیش‌بینی های اقتصاددانان است. تخمین کارشناسان بین سه تا هفت میلیون نفر برای کارهای کوتاه مدت بوده است. آمار نشان می‌دهد که تفاوت میان بحران کنونی و بحران ۲۰۰۹ تا چه حد عمیق است. به گفته آژانس استخدام فدرال در آن هنگام، ۳.۳ میلیون نفر برای کارهای کوتاه ثبت نام کرده بود. کار کوتاه مدت برای کمک به نگه داشتن کارگران در کار، با کمک‌های دولتی و جلوگیری از اخراج از کار است. علی رغم ثبت نام برای کارهای کوتاه مدت ، تعداد بیکاران نیز در ماه اپریل افزایش یافته است.

بحران کرونا احتمالاً به بدترین رکود در آلمان پس از جنگ منجر خواهد شد و همچنین بازار کار را تحت فشار زیادی قرار می دهد.

متن: نورالله رحمانی

Photo: Wikipedia