Foto: Michael Arning / Hamburger Abendblatt
28/04/2020

سفت‌وسخت شدن قوانین رانندگی در آلمان از امروز

از امروز در آلمان قوانین جدید رانندگی اجرا می‌شوند که سخت‌گیرانه‌تر از گذشته هستند و قرار است شرایط را برای پیاده‌ها و دوچرخه‌سواران و همین‌طور استفاده‌کنندگان از خودروهای اشتراکی و خودروهای برقی بهتر کنند.

مهم‌ترین تغییرات در قوانین رانندگی:

توقف روی مسیر دوچرخه مطلقا ممنوع است. قبلا توقف تا سه دقیقه در راه دوچرخه بلامانع بود. اما از امروز از ۵۵ تا ۱۰۰ یورو جریمه دارد و یک امتیاز منفی هم برای راننده به همراه خواهد داشت.

هنگام سبقت از دوچرخه‌ها، پیاده‌ها و اسکوترهای برقی در داخل شهر باید ۱/۵ متر و خارج از شهر ۲ متر فاصله را حفظ کرد. قبلا حفظ «فاصله کافی» الزامی بود.

حرکت در خط ویژه (مسیر خودروهای امداد) از امروز با راه ندادن به خودروهای امداد برابر است و از ۲۰۰ تا ۳۲۰ یورو جریمه و ۲ امتیاز منفی به همراه خواهد داشت.

برای برخی از خلاف‌ها جریمه‌های سنگین‌تر در نظر گرفته شده است:

در داخل شهر اگر ۲۱ کیلومتر بر ساعت بیش از سرعت مجاز رانندگی کنید، علاوه بر ۸۰ یورو جریمه و یک امتیاز منفی، یک ماه هم از رانندگی محروم می‌شوید. این عدد قبلا ۳۱ کیلومتر بر ساعت بود.

در خارج از شهر ۳۶ کیلومتر بر ساعت بیش از سرعت مجاز برانید، همان بار اول یک ماه محرومیت از رانندگی به همراه خواهد داشت. این میزان قبلا ۴۱ کیلومتر بر ساعت بود.

جریمه‌های سرعت غیرمجاز هم در شهر و هم خارج از شهر دوبرابر شده‌اند:

داخل شهر: ۱۰ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز: ۳۰ یورو جریمه، ۱۵ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز ۵۰ یورو جریمه و ۲۰ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز ۷۰ یورو جریمه دارد.

خارج از شهر: ۱۰ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز: ۲۰ یورو جریمه، ۱۵ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز ۴۰ یورو جریمه و ۲۰ کیلومتربرساعت بیش از سرعت مجاز ۶۰ یورو جریمه دارد.

از امروز پارک دوبل ۵۵ یورو جریمه به همراه دارد. این جریمه قبلا ۲۰ یورو بود. پارک کردنی که خطری برای کسی ایجاد کند یا مسیر کسی را ببندد ۱۱۰ یورو جریمه و یک امتیاز منفی به همراه دارد.

پارک کردن در پارکینگ ویژه معمولان به جای ۳۵ یورو ۵۵ یورو جریمه دارد.

جریمه‌های پارک کردن بدون کارت پارک هم دو برابر یا بیشتر شده است.

گرفتن حق تقدم از دیگران به جایی ۲۰ یورو ۴۰ یورو جریمه دارد و اگر کسی به خطر بیفتد تا ۱۴۰ یورو.

ویراژ دادن و نمایش غیرضروری خودرو با سروصدا و آلودگی غیرضروری (Auto-Posing) به ۱۰۰ یورو رسیده.