Photo:Christian Ditsch-EPD
20/04/2020

مرکل همه را به رعایت مقررات دعوت کرد: «یک ثانیه هم نباید احساس امنیت کنیم»

صدراعظم آلمان یک بار دیگر خواستار رعایت مقررات مربوط به کرونا شد.

او در صحبت‌های پیش از کنفرانس مطبوعاتی نشست کابینه کرونا گفت: «حتی یک ثانیه هم نباید به اشتباه احساس امنیت کنیم.» خانم مرکل تاکید کرد: «بسیار بد خواهد شد اگر با چشمان باز رو به عقب برگردیم.» زیرا در این صورت یک بار دیگر باید همه چیز را تعطیل کرد که به نفع هیچ‌کس نیست.

مرکل گفت با اقدامات سخت دستاوردهای خوبی داشته‌ایم و نرخ بازتولید بیماری به زیر یک سقوط کرده است (یعنی هر نفر کمتر از یک نفر را مبتلا می‌کند.). به گفته صدراعظم در روزهای آینده تعداد کسانی که بهبود می‌یابند از کسانی که مبتلا می‌شوند بیشتر خواهد شد. او گفت با وجود آغاز تعدیل و لغو برخی مقررات، باید بدانیم که با اوج شیوع بیماری هنوز فاصله زیادی داریم. او گفت تاثیر تعدیل مقررات و آسان‌تر شدن اقدامات را در ۱۴ روز آینده خواهیم دید و نه زودتر.

او از دولت‌های ایالتی هم خواست قوانین را رعایت کنند و در اجرای قانون سخت‌گیر باشند.

به اعتقاد خانم مرکل شرایط گول‌زننده هستند و ما همه باید به شدت مراقب باشیم. مرکل گفت «منظور من از “ما” همه شهروندان این کشور است.»

او گفت امیدوار است اقداماتی که در دیگر کشورهای اروپایی اتخاد شده‌اند، در آلمان ضروری نباشند.