Big Hotline مرکز حمایت از زنان و کودکان درگیر با خشونت خانگی در آلمان است. در این ویدیو گفت وگویی داریم با فرزانه سوری، یکی از اعضای این مرکز.

 

 

photo by Big Hotline

03/04/2020

گفت وگو با فرزانه سوری درباره‌ی مرکزحمایت از زنان قربانی خشونت خانگی

Big Hotline مرکز حمایت از زنان و کودکان درگیر با خشونت خانگی در آلمان است. در این ویدیو گفت وگویی داریم با فرزانه سوری، یکی از اعضای این مرکز.     photo by Big Hotline