Photo: Rolf Zoellner/epd
26/02/2020

آیا تظاهرات “روز قدس” در برلین پایان می‌یابد؟

مقامات برلین ممنوعیت تظاهرات ضد اسرائیل القدس را که برای ۱۶ ماه می برنامه‌ریزی شده است، را بررسی می‌کنند. هدف من این است که چنین رویدادهای یهودستیزی در شهر ما رخ ندهد. ما از همه امکانات قانونی استفاده می‌کنیم تا از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم یا شرایط سختی را تحمیل کنیم تا تخم نفرت کاشته نشود. هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است”  اندرئاس گایزل (Andreas Geisel) وزیر داخله/کشور برلین SPD با ابراز این مطلب می‌گوید که آن‌ها تلاش می‌کنند تا این تظاهرات را در شهر برلین غیر ممکن سازند.

جمعه آخر ماه رمضان توسط رهبر مذهبی قبلی ایران آیت‌الله خمینی به نام “روز قدس” نامیده شده است. در این روز در برخی از کشورها تظاهراتی برضد اسرائیل ترتیب داده می‌شود. پیشینه اشغال بیت المقدس شرقی توسط اسرائیل در طول جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ است. 

بسیاری از سیاست‌مدران برلین خواهان ممنوعیت این تظاهرات هستند

پیش از این نیز بسیاری از احزاب و سیاست‌مداران برلینی خواهان ممنوعیت این تظاهرات در برلین شده بودند و تظاهرات روز قدس را مغایر با ارزش‌ها و بی‌طرفی آلمان می‌خوانند.

کای وگنر (Kai Wegner)، رئیس ایالتی CDU در برلین می‌گوید :”من درک نمی‌کنم که نمایش نفرت چرا باید در برلین برگذار شود. راهپیمایی دشمنان متعصب اسرائیل که آشکارا یهودستیزی خود را ابراز می‌کنند، در شهر مملو از مدارای ما جایی ندارد.”

سال گذشته نیز اندرئاس گایزل راهپیمایی القدس را یکی از “منزجر کننده ترین اجتماعات در برلین” خوانده بود. 

 ولکر بک (Volker Beck) سیاست‌مدار حزب سبزها می‌گوید که :”هواداران رژیم ایران که همجنسگرایان را تحریم می‌کنند، زنان را سنگسار می‌کنند، اقلیت‌های مذهبی را سرکوب می‌کنند، نباید در برلین صدای نفرت را بلند نمایند. من انتظار دارم که طیف گسترده ای از شهر برلین سرانجام در برابر این رویداد نفرت بسیج شود. “

سباستین چاجا (Sebastian Czaja) رهبر گروه پارلمانیFDP راهپیمایی القدس را تظاهرات عمیقاً تفرقه افکنانه و غیرانسانی می‌داند و می‌افزاید که نباید گذاشت تا فضای نفرت در شهر حاکم شود. 

متن: امل برلین

Photo: