epd - Frank Molter
21/02/2020

کشتی نجات پناهجویان غسل تعمید داده شد

کشتی نجات کلیسای پروتستان که Sea-Watch 4 نام گرفته است، روز پنج شنبه در شهر کیل غسل تعمید داده شد. این کشتی قرار است برای نجات پناهجویان به آب‌های مدیترانه فرستاده شود و آن‌ها را از غرق شدن در سواحل لیبی نجات دهد. این کشتی قبلا با نام “پوزئیدون” (خدای آب‌ها و دریاها در یونان باستان) خوانده می‌شد ولی در آینده توسط سازمان امداد و نجات Sea-Watch اداره خواهد شد. مادر تعمیدی این کشتی، امیناتا توره (حزب سبز)، گفت «این یک نشانه‌ی آشکار است که می‌توان به مردمی که در خطرند، کمک کرد.»

هزینه‌ی خرید و آماده‌سازی این کشتی توسط اتحاد “United4Rescue” پرداخت شده است. این کشتی درابتدا به قیمت ۱/۵ میلیون یورو خریداری شد. آماده‌سازی و انتقال آن به دریای مدیترانه ۵۰۰،۰۰۰ یورو هزینه دارد. مدیرعامل شرکت Sea-Watch می‌گوید «این کشتی در حالت عادی می‌تواند ۳۰۰ پناهجو را در خود جای دهد. ولی در شرایط اضطراری این رقم به ۹۰۰ نفر نیز خواهد رسید.» تختخواب و کمک‌های پزشکی در این کشتی فراهم خواهد بود.