Photo : Amal Berlin
18/02/2020

از راست‌گرایان افراطی نوی کلن نام ۵۰۰ نفر به عنوان “فهرست دشمنان” بدست آمده است

از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۵۰ حمله توسط راست‌گرایان افراطی در Neukölln برلین رخ داده است. روز دوشنبه یک گزارش درباره این راست‌گرایان در کمیته داخلی مجلس نمایندگان مورد بحث قرار گرفت: از مظنونان افراطی نام ۵۰۰ نفر را به عنوان “فهرست دشمنان” بدست آمده است. با این وجود، پلیس برلین گفته است که هیچ شبکه سراسری نئونازی‌ها در پشت حملات افراطی راست گرایانه در نوی کلان برلین قرار نداشته اند. این حملات شامل آتش زدن خودروها، حمله به افراد و تهدید به قتل بوده است.

این گزارش صبح روز دوشنبه توسط باربار اسلویک رئیس برلین به کمیته داخلی مجلس نمایندگان ارائه شد. حملات زنجیره‌ای در نوی کلن توسط پلیس جنایی برلین (LKA) مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، تحقیقات نشان داده است که تعداد جرایم شناخته شده از ۶۳ به ۷۲ مورد افزایش یافته است. در این تحقیقات به ۹ مورد آتش‌سوزی اشاره شده است که با افراطی‌ها و نژادپرست‌ها ارتباط داشته است.  

معلومات در باره ۵۰۰ نفر در سطل زباله هارد دیسک بدست آمده است

Slowik همچنین از سوابق اطلاعات دیگری که در کمپیوتری که در فوریه ۲۰۱۸ از Sebastian T (یکی از مظنونان راست‌گرا) بدست آمده بود، صحبت کرد. او افزود  در طی ارزیابی بیشتر از کمپیوتر مشخص شد که یک پرونده دیگر در حدود ۵۰۰ نفر در سطل زباله هارد دیسک وجود دارد. رئیس پلیس برلین می‌گوید که در میان این افراد نام‌های از روزنامه‌نگاران، سیاست‌مداران و افسران پلیس به چشم می‌خورد، به گفته او با این وجود تهدید خاصی علیه این افراد وجود ندارد.

رئیس پلیس برلین تاکید می‌کند سال‌هاست که افراط گرایان راست‌گرا داده ها را از افرادی که آنها را دشمن سیاسی معرفی می‌کردند، با دقت جمع آوری می کردند. او می‌افزاید هیچ مدرک موثقی مبنی بر بیرون آمدن اطلاعات مربوط به این افراد از پلیس وجود ندارد. 

انتقاد از محرمانه بودن گزارش

نمایندگان تقریباً همه گروه‌های پارلمانی از رسیدگی به این گزارش انتقاد کردند. به گفته این نمایندگان قابل قبول نیست که اکثریت قریب به اتفاق این گزارش به صورت مخفی طبقه بندی شود. نمایندگان می‌افزایند :”این قابل درک است که تحقیقات در حال انجام باید محافظت شود. با این حال ، در ملاء عام و به ویژه در میان قربانیان ، این تصور ایجاد می‌شود که حلقاتی می خواستند واقعیت‌های خاصی را پوشیده نگهدارند.”

متن: امل برلین

Photo: Khaled Alaboud