Photo: Bettina Ruehl/epd
29/01/2020

موارد مشکوکِ راست‌گرایان افراطی در ارتش آلمان افزایش یافته‌اند

تعداد موارد مشکوک راست‌گرایان افراطی در ارتش آلمان زیاد شده است. هانس پیتر بارتلز (Hans-Peter Bartels)، کمیسر دفاعی دولت فدرال، (SPD) خواهان شفافیت بیشتری درباره راست‌گرایان افراطی در ارتش آلمان شده است. او روز سه شنبه، ۶۱مین گزارش سالانه خود را از زمان تأسیس كمیساریای نظامی ارائه داد. آقای بارتلز، همچنین به “نقض نظم اساسی لیبرال-دموکراتیک” توسط سربازان پرداخت. 
براساس این گزارش، سرویس ضد جاسوسی ارتش (MAD) در سال گذشته ۳۶۳ مورد مشکوک در زمینه افراط گرایی جناح راست را شناسایی کرده بود که به طور قابل‌توجهی بیشتر از سال ۲۰۱۸ (با ۲۷۰ نفر) بود. کمیسر نظامی تاکید کرد که ارتش در قبال این مساله حساس است و افراط‌گرایان نباید در ارتش جایی داشته باشند.

۴۵ سرباز اخراج شده اند

براساس این گزارش ۴۵ سرباز در سال گذشته از ارتش اخراج شده اند. اتهام این افراد پخش موسیقی افراطی، نشان دادن “سلام هیتلر” و دامن زدن به خارجی‌ستیزی و یهودستیزی بوده است. بارتلز می‌گوید كه سرویس ضد جاسوسی ارتش باید سالانه درمورد یافته‌های مربوط به پدیده راست افراطی به مردم اطلاع دهد. بارتلز همچنین خاطرنشان كرد كه مقامات فدرال تصمیم دارند گزارش‌های مربوط به فعالیت MAD را در آینده منتشركنند.

انتقاد شدید چپ‌ها از دولت فدرال

کریستینه بوخ هولز( (Christine Buchholz) عضو کمیته دفاعی پارلمان فدرال، نشر این گزارش را “عدم موفقیت دولت فدرال در مبارزه با راست‌گرایان افراطی” می‌خواند. به گفته او :”دولت فدرال و کمیسر نظامی هنوز وانمود می‌کنند  که این‌ها مجموعه‌ای از پرونده‌های فردی هستند. این تاکتیک، نازی‌ها را قادر می‌سازد تا شبکه‌هایی را در ارتش آلمان تشکیل دهند.”

خانم بوخ هولز می‌افزاید:”این دلگرم کننده است که بسیاری از سربازان هنگامی که مافوق یا دیگران “سلام هیتلری” می‌دهند و یا سخنان نژادپرستانه بر زبان می‌رانند، دیگر آن را قبول نمی کنند. با این حال، افزایش موارد مشکوک راست‌گرایان افراطی زنگ خطر را برای همه به صدا در می‌آورد.” 
متن: امل برلین

Photo: