Photo: Rolf Zöllner/epd
27/01/2020

از آزادسازی اردوگاه مرگ “آشویتس” ۷۵ سال گذشت

۷۵ سال پیش اردوگاه مرگ “آشویتس Auschwitz” توسط ارتش سرخ شوروی پیشین آزاد شد. ۱,۱ میلیون نفر در آشویتس توسط نازی‌ها به قتل رسیدند. اطاق‌های گاز، گرسنگی دادن، مرگ از سرما، آزمایش‌های طبی روی انسان‌ها همانند “موش آزمایشگاهی” به گلوله بستن، تجاوز و کار اجباری تا سرحد مرگ از اعمال روزمره نازی‌ها بودند که در حق زندانیان انجام می‌دادند.

یادبود از قربانیان این رویداد زیر نام “هرگز دوباره” بخشی از مراسمی است که درآشویتس با حضور فرانک والتر شتاین مایر رئیس جمهور آلمان، رئیس جمهور پولند، رئیس جمهور اسرائیل و نخست وزیر فرانسه برگزار می‌شود. روز آزادی این اردوگاه بنام روز بین‌المللی یادبود از هولوکاست نامیده می‌شود. 

این اردوگاه بزرگترین اردوگاه کار اجباری آلمان نازی بود که پس از اشغال پولند توسط نازی‌ها در خاک آن کشور ساخته شد.

اتاق‌های گاز و کوره‌های آدم سوزی برای اولین بار در این اردوگاه به‌طور گسترده راه‌اندازی و استفاده گسترده از آن آغاز شد. این اردوگاه از سه بخش مجزا تشکیل شده بود.  آشویتس ۱ در ماه مه ۱۹۴۲ میلادی، آشویتس ۲ در اپریل۱۹۴۲ و آشویتس ۳  در اکتبر ۱۹۴۲ ساخته شدند.  بیشتر کشته‌شده‌گان این اردوگاه را یهودیان و مابقی را زندانیان سیاسی لهستانی، اسرای جنگی شوروی  وسایر اسرای جنگی متفقین تشکیل می‌دادند. این اردوگاه در سال ۱۹۴۵ میلادی به وسیله نیروهای ارتش سرخ شوروی به فرماندهی جنرال ژوکوف آزاد گردید.

کار شما را آزاد خواهد کرد

 مجتمع سه‌گانه اردوگاه آشویتس، امروزه  به محلی برای بازدید جهانگردان از سراسر جهان تبدیل است. کار شما را آزاد خواهد کرد (ARBEIT MACHT FREI)، شعار آلمانی است که در آن دوران بر سردر آشویتس نصب شده بود و امروز به گونه یادگاری بر در این اردوگا برجا مانده است. سالانه حدود هفت صد هزار جهان‌گرد از این مکان دیدن می‌کنند. اردوگاه آشویتس  در سال ۱۹۷۹ توسط سازمان یونسکو به عنوان “نماد بیرحمی انسانی نسبت به هم‌نوعان خود در قرن بیستم” ثبت میراث فرهنگی این سازمان شد.

نئونازی‌ها و احزاب راست افراطی خطر جدی برای جهان آزاد

رشد احزاب راست افراطی در سال‌های اخیر در بسیاری از مناطق جهان به خصوص اروپا، نگرانی‌های جدی را در میان این جوامع بوجود آورده است. اگر چه این احزاب بطور رسمی هرگز اعتراف نکرده اند که جزء احزاب راست افراطی اند، اما پیشینه رهبران و اساسنامه و مرامنامه آن‌ها بر بیگانه‌ستیزی، اسلام‌هراسی، یهودستیزی و ناسیونالیزم افراطی بناء شده است. این احزاب پوپولیست و عوام‌گرا، در سال‌های اخیر توانسته اند تا به پارلمان‌های برخی از کشورهای اروپایی راه یابند.

متن: امل برلین

Photo: Rolf Zöllner/Lohnes, Thomas/epd