epd-Peter Juelich
24/01/2020

کنفرانس حزب آ.اِف.دِ در برلین دوباره لغو شد

حزب AfD (آلترناتیو برای آلمان) دوباره مجبور شد کنفرانس خود را در برلین به‌دلیل مواجه شدن با “تهدید” لغو کند. انجمن ایالتی برلین درحال‌حاضر هیچ‌راهی برای برگزاری کنفرانس این حزب برای انتخابات جدید هیئت دولت ندارد. طبق اساسنامه‌ی AfD، برگزاری چنین کنفرانس‌هایی الزامی است.

چرا کنفرانس AfD لغو شد؟

حزب AfD در تاریخ ۲۰ دسامبر برای تعیین محل کنفرانس خود با صاحب یک سالن قرارداد بسته بود. ولی صاحب سالن در ۶ ژانویه این قرارداد را لغو کرد چون خودش و یکی از کارمندانش مورد تهدید قرار گرفته بودند. اکنون AfD معتقد است که صاحب سالن تحت هرشرایطی باید به قرارداد وفادار بوده و سالن را دراختیار آن‌ها قرار دهد. به همین دلیل علیه صاحب سالن به دادگاه شکایت کرد ولی دادگاه از بررسی این موضوع امتناع کرد چون تهدید کارمند سالن برایش واضح بود. دادگاه اعلام کرد چون خطری که این افراد را تهدید می‌کند در قرارداد پیش‌بینی نشده بود، پس صاحب سالن می‌تواند قرارداد را به‌میل خود لغو کند.

تهدیدکننده‌ها چه کسانی هستند؟

در این‌که این تهدید‌ها با انگیزه‌ی سیاسی انجام شده‌اند، تردیدی نیست. در اینترنت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد گروه‌هایی مایل به اعمال خشونت علیه کنفرانس AfD هستند. این حزب پس از تصمیم دادگاه اعلام کرد که حزب چپ افراطی Antifa (آنتی فاشیست) با تهدید به خشونت از برگزاری کنوانسیون حزب ایالتی جلوگیری کرده است. گئورک پاتزدرسکی، رییس AfD، گفت «اگر خشونت علیه دموکراسی صورت بگیرد، حرکتی ترور است.» او افزود که این کنفرانس باید لغو شود و زمان بعدی آن هنوز مشخص نیست. حزب AfD نیز پیش از این دوبار در برگزاری کنفرانس خود در برلین ناموفق بوده است.

حزب AfD برای یافتن محل کنفرانس مخصوصا در غرب آلمان و برلین همیشه با مشکل روبه‌رو است. شواهد زیادی وجود دارد که صاحبان سالن درصورت اجاره‌ی مکان‌شان به AfD با تهدید گروه‌های رادیکال چپ روبه‌رو هستند.

©epd-Peter Juelich