Photo: Christian Ditsch/epd
19/12/2019

سه سال از حمله تروریستی به بازار کریسمس در برلین گذشت

سه سال پیش، یک تروریست دوازده نفر را در منطقه Breitscheidplatz برلین با کامیون باربری به قتل رساند. امروز پنج‌شنبه مراسم یادبود از قربانیان برگزار می‌شود. درست ساعت ۸:۰۲ شب تاریخ ۱۹ دسامبر یک تروریست بنام انس امری با استفاده از یک کامیون سرقت‌شده، بر روی بازدیدکنندگان این بازار راند، دوازده نفر جان باختند و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند. Anna Bagratuni, Georgiy Bagratuni, Sebastian Berlin, Nada Cizmar, Dalia Elyakim, Christoph Herrlich, Klaus Jacob, Angelika Klösters, Dorit Krebs, Fabrizia Di Lorenzo, Lukasz Urban, Peter Völker كشته شدند. دوازده نفری که اتفاقاً در بازار کریسمس حضور داشتند، دوازده نفر که عاشق زندگی بودند.

یادبود قربانیان

امروز، سه سال بعد، بازماندگان، دوستان آن‌ها و مردم برلین یاد آن‌ها را گرامی می‌دارد. بازماندگان و دوستان قربانیان هیچ وقت این رویداد را فراموش نخواهند کرد. امروز، ساعت  ۸:۰۲ شب دوازده زنگ  به صدا در خواهد آمد وبرلین به یاد قربانیان مکث می‌کند. 

تا کنون همه‌چیز در باره انس امری روشن نشده است

اما حتی بعد از سه سال، همه چیز در مورد شبکه‌ها و کسانی که در این ترور از امری پشتیبانی کرده اند، به درستی مشخص و واضح نشده است. کمیته تحقیق بوندستاگ از سال ۲۰۱۸روی پرونده امری کار می کند. رئیس کمیته CDU هنوز هم نیاز به شفاف سازی‌های زیادی دارد. وی در پاسخ به این سؤال كه آیا انیس امری یك مجرم تنهاست یا پشت سر او شبکه ای وجود دارد یا خیر؟ كلاوس-دیتر گرشلر به ZDF
“Morgenmagazin” گفت: “من فکر نمی كنم شما هنوز بتوانید قضاوت های نهایی را كنید.”

آیا مقامات می توانستند امری را زودتر دستگیر کنند؟

تروریست‌های بسیاری قبل از حمله به اهداف شان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. کمیته‌های تحقیق نیز در نوردراین-وستفالن و برلین ایجاد شده است. در مجلس نمایندگان برلین هنوز این سؤال مطرح است كه آیا امری می توانست زودتر گرفتار شود یا خیر. مهمتر از همه، نمایندگان مجلس می خواهند در مورد همکاری بین پلیس و دفتر حمایت از قانون اساسی تحقیق کنند.

پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان

تاکنون ۴.۳ میلیون یورو به قربانیان و بازماندگان این حمله تروریستی پرداخت شده است. حداقل ازدوازده بازمانده مراقبت می ‌شود. ادگار فرانکه، افسر حفاظت  فدرال می‌گوید که :” از یک مصدوم این رویداد تروریستی باید شبانه روز مراقبت شود. من شخصاً از حدود ۲۰ نفر خبر دارم که آن‌ها هنوز هم از عواقب روانی این عمل وحشتناک رنج می برند.”
متن: امل برلین

Photo: