Photo: Christian Ditsch/epd
18/12/2019

تحقیقات در مورد راست‌گرایان افراطی در اداره‌های فدرال

سازمان‌های امنیتی برای مبارزه با راست‌گرایان افراطی و تروریسم، تحقیقات بیشتری انجام می‌دهند – از جمله برای مبارزه با گرایش‌های راست گرایانه در درون این نهادها. هورست ریهوفر وزیر داخله/کشور دولت فدرال از حزب (CSU) درباره یک خطر جدی هشدار می‌دهد. 
مبارزه با افراط گرایی جناح راست در آلمان باید با تعداد بیشتر کارمندان و دفاتر مرکزی در دفتر پلیس جنایی فدرال (BKA) و دفتر حمایت از قانون اساسی تشدید شود. وزیر داخله روز سه‌شنبه برنامه‌های را برای این منظور در برلین ارائه داد. وی تأکید کرد که تحقیقات اضافی به ضرر سایر وظایف نخواهد بود. 
زیهوفر می‌گوید که  خطر ناشی از افراط گرایی جناح راست باید بسیار جدی گرفته شود و همزمان اعتراف کرد که این تحقیقات باید زودتر از این آغاز می‌شد. براساس گزارش‌های سازمان‌های امنیتی، در آلمان حدود ۱۲۰۰۰ راست‌گرای افراطی وجود دارد. گزارش می‌افزاید که از هر دو حمله سیاسی، یکی ناشی از افکار راست افراطی است. زیهوفر تاکید می‌کند که اقدام جمهوری فدرال آلمان علیه راست‌گرایان افراطی بیش از هر زمان دیگر ضروری است. 

راست‌گرایان افراطی در میان نهادها

براساس این طرح، قرار است واحد جدیدی در دفتر حمایت از قانون اساسی فدرال (BfV) برای تعیین گرایش‌های راست افراطی احتمالی در خود مقامات فدرال ایجاد شود. وزیر کشور فدرال می‌خواهد نهادهای خدمات عمومی را با شدت بیشتری بررسی کند. هر دو اداره حفاظت از قانون اساسی و سرویس اطلاعات فدرال اخیراً تحقیقات قضایی را در پرونده های فردی آغاز کرده اند. 

آرمین شوستر رئیس کمیته کنترل مجلس در پارلمان فدرال از حزب CDU،  تأکید می‌کند که  هیچ مدرکی مبنی بر وجود ارتش سایه یا فعالیت‌های مشابه در دست نیست. به گفته او با توجه به تعداد بیش از ۲۰۰۰۰۰ کارمند در مقامات امنیتی فدرال و ارتش، نمی توان در مورد  پرونده‌های مشکوک که هنوز در مراحل تحقیقات هستند، صحبت کرد. او می‌‎‌افزاید که سازمان ضد جاسوسی از شناسایی ۳۰ نفر در ارتش به اتهام “عدم وفاداری به قانون اساسی” خبر می‎دهد.

پس از حمله تروریستی به کنیسه در شهر هاله، وزیران داخله فدرال و ایالتی، یک طرح دوازده ماده‌ای را برای مقابله با راست‌گرایان افراطی و تروریسم تصویب کردند. زیهوفر روز سه‌شنبه تاکید کرد که بیشتر نکات این طرح، در حال حاضر اجرا شده یا در حال اجرا هستند. 

تحقیقات در شبکه‌های راست افراطی

به عنوان بخشی از اقدامات، اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) ونهاد حمایت از قانون اساسی فدرال (BfV) هر یک با افزایش ۳۰۰ کارمند جدید برای مبارزه با افراط گرایی و تروریسم تقویت خواهند شد. همچنین باید با جرم و نفرت‌پراکنی اینترنتی مبارزه شدیدتری صورت می‌گیرد و قانون تسلیحات سخت تر می‌شود. بوندستاگ پیش از این بودجه ۶۰۰ شغل اضافی را تصویب کرده بود. زیهوفر می‌گوید که مبارزه مؤثر با این گروه‌ها تنها با افزایش پرسُنل امکان پذیر است.

Thomas Haldenwang رئیس دفتر حمایت از قانون اساسی فدرال می‌گوید كه تاكنون تمركز بیشتر بر شناسایی مجرمین خشونت طلب راست گرایان بوده است. یکی از موضوعات اصلی برای آینده، شناسایی این شبکه‌ها در همکاری نزدیک با دفاتر حمایت از قانون اساسی ایالت‌ها خواهد بود. 

پیگیری جرم در اینترنت

Holger Münch رئیس پلیس جنایی فدرال (BKA)، توضیح می‌دهد كه دفتر وی، راه اندازی اداره جدیدی برای تحقیق درباره جرم نفرت در اینترنت آغاز كرده است. به گفته او این اداره وظیفه دارد تا نفرت پراکنی در اینترنت را ردیابی نموده و به اداره پلیس جنایی فدرال گزارش دهد، تا بتوان آن‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار داد. 
متن: امل برلین

Photo: