Photo: Agenzia Romano Siciliani/epd
18/11/2019

درخواست بررسی پرونده‌های پناهجویان قبل از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا

هورست زیهوفر وزیر داخله/کشور دولت فدرال از حزب CSU از طرح خود برای راه‌اندازی یک سیستم جدید پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا خبر می‌دهد. او می‌گوید که در آینده، یک بررسی مقدماتی اجباری درمرزهای خارجی انجام خواهد شد و این بررسی مقدماتی، حرکت پناهجویان را به سوی این کشورها دشوارتر خواهد کرد. وزیر کشور فدرال می‌خواهد با اصلاح سیاست مهاجرت اروپا، مبارزه با مهاجرت غیرمجاز به اروپا را تشدید نماید. این سیاستمدار CSU در برلین گفت: این اقدام باید به طور مؤثر شکل پیشگیرانه‌ی داشته باشد. به گفته او “ ما به یک شروع تازه‌ی برای سیاست مهاجرتی در اروپا نیاز داریم.”

زیهوفر از این طرح دفاع كرد و گفت که بررسی اولیه از پناهجویان قبل از ورود به اروپا ضروری است و افزود که حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا باید فوراً با تقویت آژانس مدیریت مرزی Frontex بهبود یابد. یکی از مسائل مهم وزارت کشور فدرال، از جمله موارد دیگر، بیان می کند که بررسی اولیه درخواست‌های پناهندگی در مرزهای خارجی باید اجباری شود. زیهوفر می‌گوید که :“بدیهی است که پرونده‌های غیرقابل قبول یا بی اساس باید بلافاصله در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا رد شوند، در این صورت هیچگونه ورود به اتحادیه اروپا مجاز نیست.”
براساس این طرح بررسی مقدماتی باید طی “چند هفته” انجام شود.در صورت لزوم، اقدامات محدودکننده آزادی برای متقاضیان پناهندگی باید اعمال شود و اطمینان حاصل شود که متقاضی از محدوده بررسی خارج نمی گردد و در صورت رد درخواست متقاضی، Frontex باید در بازگشت به کشور مبداء کمک کند.
طبق برنامه وزارت کشور، ورود به اتحادیه اروپا فقط در صورت مثبت بودن بررسی اولیه مجاز خواهد بود.
در این طرح همچنان آمده است که ” مسئولیت انجام مراحل پناهندگی نباید چندین بار در اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین نباید در چندین کشور مراحل پناهندگی موازی انجام شود. در آینده، مسکن و مزایای اجتماعی فقط در یک کشور عضو مسئول که یک بار تعیین شده باشد، ارائه می شود.” 
طبق این طرح، پناهجویان باید بین همه کشورهای عضو “نسبتاً مساوی” تقسیم شود. برای این “سیستم تقسیم عادلانه” باید عواملی مانند تعداد جمعیت و قدرت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود. همچنان مزایای اجتماعی برای پناهجویان در سراسر اتحادیه اروپا باید تا حد امکان با توجه به هزینه‌های زندگی در کشورهای عضو تأمین شود. 
متن: امل برلین
Photo: Agenzia Romano Siciliani/epd