Photo: Rolf Zoellner/epd
30/10/2019

تغیر راهکار هورست زیهوفر: تمرکز بیشتر بر راست‌های افراطی

هورست زیهوفر وزیر داخله/کشور دولت  فدرال خواستار تغییر راهکار در رابطه با حملات تروریستی گروه‌های راست افراطی شده است.  او می‌گوید که تمرکز مقامات امنیتی بیش از حد به “اسلام گرایی” معطوف شده است. اکنون باید این راهکار عوض شود و توجه بیش از حد باید به گروه‌های راست افراطی متمرکز شود.
هورست زیهوفر در راهکار تازه اش خواستار مقابله با افراط گرایی جناح‌های راست به همان شدت با اسلام‌گرایان افراطی شده است. زیهوفر روز سه شنبه در مونشن در حاشیه جلسه وزیران داخله  گروه موسوم به گروه G6 (آلمان ، فرانسه ، ایتالیا ، اسپانیا ، انگلیس ، لهستان و  کمیساریای اتحادیه اروپا) برای امنیت و امور داخلی گفت «تهدیدی که توسط یهودستیزان و گروه‌های راست افراطی وجود دارد، زیاد است.»
زیهوفر افزوده است که مقامات امنیتی بر این عقیده اند که باید راهکارهای موجود تغیر داده شود. در گذشته توجه بیشتر بر اسلام‌گرایان افراطی متمرکز بود. او می‌گوید که تمرکز بر اسلام گرایان افراطی کم نخواهد شد، بلکه ازاین به بعد تمرکز بر هردو گروه افزایش خواهد یافت.
او همچنان در این نشست از تامین امنیت بیشتر مساجد مسلمانان و عبادت‌گاه های یهودیان در آلمان خبر داد. حمله ماه جاری به یک کنیسه یهودیان در شهر هاله با انتقاد تند سیاست‌مداران، احزاب و جامعه مدنی روبرو شد و عملکرد پلیس را در رابطه به تامین امنیت عبادت‌گاه ها را زیر سوال برد.
متن: امل برلین
Photo: Rolf Zoellner/epd