12/08/2019

مصاحبه خیابانی در مورد فرهنگ و خصوصیات اخلاقی مردم آلمان

مصاحبه خیابانی در مورد فرهنگ و خصوصیات اخلاقی مردم آلمان Gepostet von Amal berlin news farsi-dari am Dienstag, 6. August 2019