24/06/2019

مشکلات روزافزون پناهندگان در کورس‌های زبان آلمانی 

سرعت تدریس، بی توجهی به یادگیری دانش آموزان، سخت گرفتن امتحان B1، تبعیض بین دانش آموزان از سوی اساتید، عدم کنترل این کورس ها از سوی اداره مربوطه از مواردی است، که  دانش‌آموزان زبان را به شدت نگران ساخته است.

شماری از دانشجویان این کورس ها میگویند: با آنکه یاد گیری زبان با محدویت زمانی که برایشان در نظر گرفته شده دشوار است، اما بی توجهی استادان به تدریس درست و عدم پاسخگوی به سوالات شاگردان، رفتار دوگانه اساتید و یاد گیری زبان را برای شان پیچیده تر ساخته است.

اسماء بانوی است که پنجاه سال از سن اش گذشته است و در حال حاضر مصروف یادگیری زبان آلمانی است وی میگوید: یاد گیری زبان آلمانی با آنکه دشوار است، اما تدریس نادرست از سوی معلمان، آموختن زبان را برایش پیچیده تر ساخته است.

به گفته او، با آنکه بیشترین وقت خود صرف یاد گیری زبان می‌کند، اما سوالات که برایش بی جواب مانده باعث درگیری ذهنی وی شده است.

موضوع دیگری که این بانو را به شدت نگران ساخته است رفتار تبعیض‌آمیز معلم در برابر شاگردان است. به گفته اسما، معلم شان رفتار خوبی با دانش آموزان مسلمان ندارد. وی علاوه کرد هر روز چهار ساعت از وقت‌اش در کلاس زبان صرف می‌گذراند، بدون اینکه بتواند چیزی یاد بگیرید. او میگوید: در یک صنف درسی، که بیست نفر حضور دارد، هیچ کدام شان نتوانند درس درست بیاموزند طبیعی است، که مشکل در تدریس معلم است.

با این حال یکی دیگر از شاگردان که نخواست نامی از او برده شود، میگوید که: اگر این کلاس ها برای یاد گیری زبان برگزار می‌شود، چرا توجه به یاد گیری شاگردان نمی‌شود و هیچ کنترولی در این زمینه وجود ندارد.

این در حالیست که هدویگ شولت مسول یکی از نهادهای آموزشی می‌گوید: هر مضمون به نوع خود دشوار است و یاد گیری زبان نیز بستگی به کوشش دانش آموز دارد.

او گفت: “پروسه امتحان دارای یک استاندارد سخت می‌باشد، باید دانش آموز قبل از آن خود را برای امتحان آماده بسازد. مهمتر از آن اینکه باید وقت را طوری برای خود تقسیم بندی کند، تا بتواند هر روز در کلاس زبان حاضر شود، کارخانگی خود را بطور منظم انجام بدهد.تا زمانیکه دانش آموز برای خود اش در خانه برنامه ریزی درست نداشته باشد، برای درس خواندن طبیعی است که در امتحان B1 موفق نخواهد شد.”

خانم شولت در ادامه افزود: با آنکه برخی از معلمان تازه کار تجربه کافی ندارند، اما دولت به دلیل اینکه از سال ۲۰۱۵  شمار زیادی از مردم به آلمان آمدند و بخش مهاجرت آمادگی پذیرایی از یک کتله عظیمی را نداشت، اما این بدین معنی نیست که این معلمان از مهارت‌های تدریس برخوردار نیستند.

خانم شولت دلیل سرعت تدریس را نیز، محدویت زمانی می‌خواند: ” کفیت تدریس کورس‌های آموزشی هرازگاهی  به صورت ناگهانی از سوی اداره بامف، مورد بررسی قرار می‌گیرید و مشکلات موجود در کورس‌های زبان نیز گزارش می‌شود.”

این سخنان در حال مطرح میشود، که سال گذشته نیمی از مهاجرین که در امتحان دوره پایانی زبان شرکت کردند  تنها ۴۵ درصد آنها موفق به گرفتن مدرک B1 شده اند.

به نقل از روزنامه اوسنابروکر، اداره مهاجرت آلمان در این زمینه اظهار نگرانی کرده و گفته است که سالانه هزینه زیادی بخاطر یادگیری زبان صرف نهادهای آموزشی می‌شود، اما فقط  ۴۵ درصد در امتحان نهایی موفق می‌شوند و این موضوع  بیانگر مشکلات موجود در نهادهای آموزشی است.

کلاس‌های انتگراسیون یا ادغام که حدود ۶ تا ۷ ماه طول می‌کشند، برای همه پناهندگاناجباری است و در این مدت دانش آموزان برعلاوه یاد گیری زبان باید با روش زندگی، فرهنگ و تاریخ آلمان نیز آشنا شوند.

گزارشگر: اورانوس انیب

Photo: epd –