باوجود توقف تحویل گاز از روسیه به آلمان از ماه آگوست، مخازن گاز آلمان اکنون بیش از ۹۰ درصد پر شده‌اند. به گزارش تاگزشاو، اپراتورهای ذخیره‌سازی اروپا به‌تازگی این خبر را اعلام کرده‌اند. مخازن ذخیره گاز عاملی مهم در سپری کردن زمستان بدون نیاز به قطع گاز محسوب می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد فدرال، روبرت هابک، «آلمان این شانس را دارد که زمستان را به خوبی پشت سر بگذارد، اما باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود. مخازن در پایان زمستان خالی خواهند شد و باید دوباره پر شوند.»

20. سپتامبر 2022

۹۰ درصد گاز در مخازن انرژی آلمان

باوجود توقف تحویل گاز از روسیه به آلمان از ماه آگوست، مخازن گاز آلمان اکنون بیش از ۹۰ درصد پر شده‌اند. به گزارش تاگزشاو، اپراتورهای ذخیره‌سازی اروپا به‌تازگی این خبر را اعلام کرده‌اند. مخازن ذخیره گاز عاملی مهم در سپری کردن زمستان بدون نیاز به قطع گاز محسوب می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد فدرال، روبرت هابک، «آلمان این شانس را دارد که زمستان را به خوبی پشت سر بگذارد، اما باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود. مخازن در پایان زمستان خالی خواهند شد و باید دوباره پر شوند.»