پلیس برندنبورگ از بزرگترین کشف کوکائین در تاریخ فعالیت خود خبر داد. بازرسان گروه تحقیقاتی مواد مخدر روز جمعه ۶۶۰ کیلوگرم کوکائین در صندوق‌های موز کشف و ضبط کردند. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ، ارزش این مواد حدود ۵۰ میلیون یورو برآورد شده است. یکی از عمده‌فروشان میوه و سبزیجات در "گروس کرویتس" پس از دریافت بار خود متوجه بسته‌های پلاستیکی حاوی پودری سفیدرنگ شد و به پلیس خبر داد. ظاهرا مواد جاسازی شده در صندوق‌های موز با کشتی از کلمبیا به آلمان منتقل شده و اشتباها به عمده‌فروشی واقع در گروس کرویتس تحویل داده شده‌اند.

30. آگوست 2022

۶۶۰ کیلو کوکائین در صندوق‌های موز

پلیس برندنبورگ از بزرگترین کشف کوکائین در تاریخ فعالیت خود خبر داد. بازرسان گروه تحقیقاتی مواد مخدر روز جمعه ۶۶۰ کیلوگرم کوکائین در صندوق‌های موز کشف و ضبط کردند. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ، ارزش این مواد حدود ۵۰ میلیون یورو برآورد شده است. یکی از عمده‌فروشان میوه و سبزیجات در “گروس کرویتس” پس از دریافت بار خود متوجه بسته‌های پلاستیکی حاوی پودری سفیدرنگ شد و به پلیس خبر داد. ظاهرا مواد جاسازی شده در صندوق‌های موز با کشتی از کلمبیا به آلمان منتقل شده و اشتباها به عمده‌فروشی واقع در گروس کرویتس تحویل داده شده‌اند.