استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی روز پنج‌شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ در برلین رایگان است. ۲۲ سپتامبر روز بین‌المللی تردد "بدون خودرو" نام‌گذاری شده و برلین نیز برای سومین بار به این رویداد می‌پیوندد. به گزارش روزنامه برلینر مورگن‌پست، اداره حمل‌ونقل برلین (BVG) می‌گوید که در ۲۴ ساعت این روز استفاده از قطارها و اتوبوس‌ها در منطقه AB این شهر رایگان است. کسانی که در مناطق ABC رفت‌وآمد می‌کنند، باید تنها بلیت منطقه C را برای اتصال به برندنبورگ خریداری کنند. سال گذشته BVG ضرر ناشی از روز بدون خودرو را ۵۰۰٫۰۰۰ یورو اعلام کرد.

20. سپتامبر 2022

۲۲ سپتامبر؛ تردد رایگان در برلین

استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی روز پنج‌شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ در برلین رایگان است. ۲۲ سپتامبر روز بین‌المللی تردد “بدون خودرو” نام‌گذاری شده و برلین نیز برای سومین بار به این رویداد می‌پیوندد. به گزارش روزنامه برلینر مورگن‌پست، اداره حمل‌ونقل برلین (BVG) می‌گوید که در ۲۴ ساعت این روز استفاده از قطارها و اتوبوس‌ها در منطقه AB این شهر رایگان است. کسانی که در مناطق ABC رفت‌وآمد می‌کنند، باید تنها بلیت منطقه C را برای اتصال به برندنبورگ خریداری کنند. سال گذشته BVG ضرر ناشی از روز بدون خودرو را ۵۰۰٫۰۰۰ یورو اعلام کرد.