کلاوس ک. ۶۶ ساله در ۶ مارس ۲۰۲۱ مقاله‌ای را از روزنامه "فوکوس آنلاین" در فیس‌بوک خواند. این مقاله درباره آنتون هوفرایتر ۵۲ ساله، سیاستمدار ارشد سبزها، بود که هیچ مالیاتی برای خانه دوم خود پرداخت نکرده بود. به گفته روزنامه بیلد، کلاوس این کامنت را پایین پست فیس‌بوک گذاشت: «این خروس باید گاز گرفته شود!» هوفرایتر پس از پرداخت مالیات خود از کلاوس به جرم نفرت‌پراکنی (Hate Speech) در فیس‌بوک به دادگاه منطقه وایبلینگن  شکایت کرد. دادستان عمومی خواستار جریمه‌ای ۳۲۰۰ یورویی شد، اما قاضی در نهایت کلاوس را به ۱۰۰۰ یورو جریمه کرد.

14. سپتامبر 2022

۱۰۰۰ یورو جریمه برای کامنت توهین‌آمیز در فیس‌بوک

کلاوس ک. ۶۶ ساله در ۶ مارس ۲۰۲۱ مقاله‌ای را از روزنامه “فوکوس آنلاین” در فیس‌بوک خواند. این مقاله درباره آنتون هوفرایتر ۵۲ ساله، سیاستمدار ارشد سبزها، بود که هیچ مالیاتی برای خانه دوم خود پرداخت نکرده بود. به گفته روزنامه بیلد، کلاوس این کامنت را پایین پست فیس‌بوک گذاشت: «این خروس باید گاز گرفته شود!» هوفرایتر پس از پرداخت مالیات خود از کلاوس به جرم نفرت‌پراکنی (Hate Speech) در فیس‌بوک به دادگاه منطقه وایبلینگن  شکایت کرد. دادستان عمومی خواستار جریمه‌ای ۳۲۰۰ یورویی شد، اما قاضی در نهایت کلاوس را به ۱۰۰۰ یورو جریمه کرد.