بسیاری از افراد به کرونا مبتلا می‌شوند و حتی متوجه عفونت خود نمی‌شوند. در حالی که دیگران به طور جدی مبتلا به کووید-19 می‌شوند که به هیچ وجه فقط یک بیماری ریوی نیست. زیرا پس از عفونت، بسیاری از مبتلایان گزارش می‌دهند که دیگر نمی‌توانند به درستی روی پاهای خود بایستند و خسته هستند. اکنون یک مطالعه جدید از عوارض طولانی مدت کرونا می‌گوید: برخی افراد، ماه‌ها با عواقب این ویروس دست و پنجه نرم می‌کنند. افراد مبتلا از تنگی نفس، انعطاف پذیری ضعیف‌تر، مشکل در تمرکز، خلق و خوی افسردگی و حس بویایی و چشایی محدود رنج می‌برند. در چنین مواردی، پزشکان از "کووید طولانی" صحبت می‌کنند که هنوز دلایل آن به طور نهایی مشخص نشده است. براساس این گزارش یک پنجم افراد مبتلا به کرونا می‌توانند از عوارض طولانی مدت آن رنج ببرند. سهم زنان دراینباره بیشتر گزارش شده است.

23. سپتامبر 2022

یک پنجم مبتلایان به کرونا از عوارض طولانی مدت رنج می‌برند

بسیاری از افراد به کرونا مبتلا می‌شوند و حتی متوجه عفونت خود نمی‌شوند. در حالی که دیگران به طور جدی مبتلا به کووید-19 می‌شوند که به هیچ وجه فقط یک بیماری ریوی نیست. زیرا پس از عفونت، بسیاری از مبتلایان گزارش می‌دهند که دیگر نمی‌توانند به درستی روی پاهای خود بایستند و خسته هستند. اکنون یک مطالعه جدید از عوارض طولانی مدت کرونا می‌گوید: برخی افراد، ماه‌ها با عواقب این ویروس دست و پنجه نرم می‌کنند. افراد مبتلا از تنگی نفس، انعطاف پذیری ضعیف‌تر، مشکل در تمرکز، خلق و خوی افسردگی و حس بویایی و چشایی محدود رنج می‌برند. در چنین مواردی، پزشکان از “کووید طولانی” صحبت می‌کنند که هنوز دلایل آن به طور نهایی مشخص نشده است. براساس این گزارش یک پنجم افراد مبتلا به کرونا می‌توانند از عوارض طولانی مدت آن رنج ببرند. سهم زنان دراینباره بیشتر گزارش شده است.