بامداد امروز چهارشنبه صدها نیروی یگان ویژه پلیس به‌طور هم‌زمان ساعت ۶ صبح برای دستگیری "راکرهای یونایتد تریبونز" (United Tribuns) به بیش از ۵۰ ساختمان در سراسر آلمان یورش بردند. به گفته روزنامه بیلد، دلیل این یورش ممنوعیت فعالیت این گروه توسط نانسی فایزر، وزیر کشور، اعلام شده است. فایزر می‌گوید: «این گروه که عمدتا متشکل از رزمی‌کاران و ورزشکاران است، بسیار خطرناک محسوب می‌شوند. آن‌ها تاکنون مرتکب جرایم شدیدی مانند تجاوز جنسی، قاچاق انسان و اقدام به قتل شده‌اند.» ایالت‌های نوردراین وست‌فالن و بادن ووتنبرگ کانون این یورش هستند. در آن‌جا رزمی‌کاران اهل بالکان این "برادری" را در سال ۲۰۰۴ بنیان نهادند.

14. سپتامبر 2022

یورش هم‌زمان پلیس به گروهی جنایتکار در سراسر آلمان

بامداد امروز چهارشنبه صدها نیروی یگان ویژه پلیس به‌طور هم‌زمان ساعت ۶ صبح برای دستگیری “راکرهای یونایتد تریبونز” (United Tribuns) به بیش از ۵۰ ساختمان در سراسر آلمان یورش بردند. به گفته روزنامه بیلد، دلیل این یورش ممنوعیت فعالیت این گروه توسط نانسی فایزر، وزیر کشور، اعلام شده است. فایزر می‌گوید: «این گروه که عمدتا متشکل از رزمی‌کاران و ورزشکاران است، بسیار خطرناک محسوب می‌شوند. آن‌ها تاکنون مرتکب جرایم شدیدی مانند تجاوز جنسی، قاچاق انسان و اقدام به قتل شده‌اند.» ایالت‌های نوردراین وست‌فالن و بادن ووتنبرگ کانون این یورش هستند. در آن‌جا رزمی‌کاران اهل بالکان این “برادری” را در سال ۲۰۰۴ بنیان نهادند.