19/09/2023

گروه نئونازی «هَمِراسکینز» در آلمان ممنوع اعلام شد

نانسی فایزر (SPD)، وزیر کشور فدرال، گروه نئونازی «هَمِراسکینز» (Hammerskins) را ممنوع اعلام کرد. پلیس از بامداد سه‌شنبه ۱۹ سپتامبر آپارتمان‌های ۲۸ سردسته‌ی این گروه را درده ایالت فدرال تفتیش کرده است. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، ممنوعیت فعالیت شامل گروه پشتیبان آن‌ها به نام Crew 38 نیز می‌شود. وزارت کشور می‌گوید که گروه Hammerskins با نظم قانون اساسی و صلح بین‌المللی مخالف است. آن‌ها به‌طور مخفیانه کنسرت برگزار کرده و سی‌دی‌های خود را منتشر می‌کردند. آن‌ها همچنین به‌طور شبکه‌ای سازماندهی شده بودند و در بخش‌های امنیتی فعال بودند. به گفته پلیس، این گروه ۱۲۰ طرفدار در کشور دارد و ۹۰ نفر نیز عضو ثابت آن هستند. آن‌ها جهان‌بینی نژادپرستانه و ناسیونال سوسیالیستی را تبلیغ کرده و چندین دهه است که به‌طور منظم در آلمان فعالیت داشته‌اند.