مدونا خواننده ۶۴ ساله آمریکایی از کنسرت خود در برلین خبر داده است. او نام تور امسال خود را که قرار است در شهرهای مختلف جهان برگزار شود Celebration گذاشته است. به گفته مدیریت کنسرت Live Nation، مدونا دو کنسرت در آلمان خواهد داشت: یکی در تاریخ ۲۸ نوامبر در مرسدس بنز آرنای برلین و دیگری در ۱۵ نوامبر در کلن خواهد بود. به گفته ‌rbb24، تور جهانی مدونا در ۳۵ شهر جهان برگزار می‌شود و او قصد دارد موفق‌ترین آهنگ‌های خود را روی صحنه ببرد.

18/01/2023

کنسرت مدونا در برلین

مدونا خواننده ۶۴ ساله آمریکایی از کنسرت خود در برلین خبر داده است. او نام تور امسال خود را که قرار است در شهرهای مختلف جهان برگزار شود Celebration گذاشته است. به گفته مدیریت کنسرت Live Nation، مدونا دو کنسرت در آلمان خواهد داشت: یکی در تاریخ ۲۸ نوامبر در مرسدس بنز آرنای برلین و دیگری در ۱۵ نوامبر در کلن خواهد بود. به گفته ‌rbb24، تور جهانی مدونا در ۳۵ شهر جهان برگزار می‌شود و او قصد دارد موفق‌ترین آهنگ‌های خود را روی صحنه ببرد.