24/10/2023

کمیسر ادغام برلین: «موضوع درگیری‌های خاورمیانه در مدرسه‌ها طرح شود»

کمیسر ادغام برلین، کاتارینا نویتسیال، نسبت به افزایش اسلام‌ستیزی در پایتخت آلمان به دلیل جنگ فلسطین و اسرائیل هشدار داد. او گفت: «باید رنج مردم غیرنظامی در هر دو طرف به رسمیت شناخته شود. ما نباید اجازه دهیم که تفرقه در جامعه ایجاد شود.» به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، او از تظاهرکنندگان خواست که از حماس فاصله بگیرند و افزود که تظاهرات ضدیهود باید ممنوع اعلام شوند. نویتسیال پیشنهاد کرد که مسئله درگیری‌های خاورمیانه در مدرسه‌ها طرح شوند و دانش‌آموزان به‌طور فعال در این مورد صحبت کنند: «باید توجه کنیم که بیش از نیمی از دانش‌آموزان پیشینه مهاجرت دارند و رابطه آن‌ها با هولوکاست و جنگ جهانی دوم کاملا متفاوت است. دیدگاه‌های متفاوت بهتر است در برنامه درسی گنجانده شوند. این مسئله درباره تاریخ استعمار و زندگی کودکان فلسطینی نیز صدق می‌کند.»