همانطور که اعلام شد، ۳۱ خط اتوبوس برلین به دلیل کرونا و کمبود پرسنل، از دوشنبه کمتر تردد خواهند کرد.  BVG محدوده خدمات اتوبوس را پس از تعطیلات تابستانی محدود خواهد کرد. این شرکت دو هفته پیش اعلام کرد که سه درصد از سفرها تا اطلاع ثانوی لغو خواهد شد. تراموا و مترو تحت تأثیر قرار نگرفته و طبق جدول زمانی منظم حرکت خواهند کرد. سرویس‌های مدرسه نیز کاهش نمی‌یابد. به گفته BVG، عامل این وضعیت، افزایش مرخصی استعلاجی ناشی از کرونا و «وضعیت پرتنش بازار کار» است. درواقع  BVG دیگر نمی‌تواند رانندگان کافی پیدا کند، این برای همه شرکت‌های حمل و نقل در سراسر کشور صدق می‌کند. مشخص نیست چه زمانی تردد عادی اتوبوس‌ها دوباره امکان پذیر خواهد بود.

22. آگوست 2022

کمبود شدید راننده به توقف اتوبوس‌ها در برلین انجامید

همانطور که اعلام شد، ۳۱ خط اتوبوس برلین به دلیل کرونا و کمبود پرسنل، از دوشنبه کمتر تردد خواهند کرد.  BVG محدوده خدمات اتوبوس را پس از تعطیلات تابستانی محدود خواهد کرد. این شرکت دو هفته پیش اعلام کرد که سه درصد از سفرها تا اطلاع ثانوی لغو خواهد شد. تراموا و مترو تحت تأثیر قرار نگرفته و طبق جدول زمانی منظم حرکت خواهند کرد. سرویس‌های مدرسه نیز کاهش نمی‌یابد. به گفته BVG، عامل این وضعیت، افزایش مرخصی استعلاجی ناشی از کرونا و «وضعیت پرتنش بازار کار» است. درواقع  BVG دیگر نمی‌تواند رانندگان کافی پیدا کند، این برای همه شرکت‌های حمل و نقل در سراسر کشور صدق می‌کند. مشخص نیست چه زمانی تردد عادی اتوبوس‌ها دوباره امکان پذیر خواهد بود.