دانشگاه‌های برلین و دپارتمان علوم سنا می‌خواهند باوجود افزایش هزینه‌های انرژی، کلاس‌های دانشگاهی را در زمستان به‌طور حضوری برگزار کنند. به گفته rbb24، این خبر روز دوشنبه در جلسه کمیته علمی سنای برلین اعلام شده است. دانشگاه تکنیک برلین TU پیش‌بینی می‌کند که امسال پنج برابر بیش از گذشته صرف هزینه انرژی کند. ایالت برلین همه موسسات دولتی را موظف به صرفه جویی ده درصدی در مصرف انرژی کرده است و دولت فدرال در برخی موارد از این خواسته‌ها فراتر می رود. با این حال، به دلیل افزایش قیمت‌ انرژی، دانشگاه‌ها با مشکلات مالی بزرگی روبرو هستند.

20. سپتامبر 2022

کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها باوجود هزینه گزاف انرژی

دانشگاه‌های برلین و دپارتمان علوم سنا می‌خواهند باوجود افزایش هزینه‌های انرژی، کلاس‌های دانشگاهی را در زمستان به‌طور حضوری برگزار کنند. به گفته rbb24، این خبر روز دوشنبه در جلسه کمیته علمی سنای برلین اعلام شده است. دانشگاه تکنیک برلین TU پیش‌بینی می‌کند که امسال پنج برابر بیش از گذشته صرف هزینه انرژی کند. ایالت برلین همه موسسات دولتی را موظف به صرفه جویی ده درصدی در مصرف انرژی کرده است و دولت فدرال در برخی موارد از این خواسته‌ها فراتر می رود. با این حال، به دلیل افزایش قیمت‌ انرژی، دانشگاه‌ها با مشکلات مالی بزرگی روبرو هستند.