براساس گزارش‌ها، تولیدکنندگان موادغذایی سعی می‌کنند قیمت‌ها را ثابت نگه دارند. اما آنها به ترفند ظریف دیگری متوسل می‌شوند؛ آنان میزان محصول را در هر بسته کاهش می‌دهند، و اینگونه قیمت‌ها را روی قفسه‌ سوپرمارکت‌ها ثابت نگه می‌دارند! با این حال، تنها تعداد بسیار کمی از خریداران متوجه می‌شوند زمانی که شکلات به جای ۱۰۰ گرم فقط ۹۰ دارد! یا تعداد دستمال کاغذی در بسته‌ها کاهش پیدا کرده است. بر اساس تحقیقات Smhaggle، قوطی بادام زمینی Ültje، بو داده و نمکی، اکنون تنها حاوی ۱۸۰ گرم به جای ۲۰۰ گرم است. در یک نظرسنجی توسط محقق بازار گارتنر، ۶۲ درصد از مصرف‌کنندگان می‌گویند که برای کاهش هزینه‌ها، خرید برندهایی را که اندازه یا کیفیت محصول را کاهش می‌دهند، متوقف می‌کنند. اما واقعیت متفاوت است: به گفته ریندر، پس از چند هفته، مصرف‌کنندگان دوباره به سراغ همان برند قبلی می‌روند!

15. آگوست 2022

کاهش میزان محصول در بسته‌بندی، ترفندی برای ثبات قیمت‌ها!

براساس گزارش‌ها، تولیدکنندگان موادغذایی سعی می‌کنند قیمت‌ها را ثابت نگه دارند. اما آنها به ترفند ظریف دیگری متوسل می‌شوند؛ آنان میزان محصول را در هر بسته کاهش می‌دهند، و اینگونه قیمت‌ها را روی قفسه‌ سوپرمارکت‌ها ثابت نگه می‌دارند! با این حال، تنها تعداد بسیار کمی از خریداران متوجه می‌شوند زمانی که شکلات به جای ۱۰۰ گرم فقط ۹۰ دارد! یا تعداد دستمال کاغذی در بسته‌ها کاهش پیدا کرده است. بر اساس تحقیقات Smhaggle، قوطی بادام زمینی Ültje، بو داده و نمکی، اکنون تنها حاوی ۱۸۰ گرم به جای ۲۰۰ گرم است. در یک نظرسنجی توسط محقق بازار گارتنر، ۶۲ درصد از مصرف‌کنندگان می‌گویند که برای کاهش هزینه‌ها، خرید برندهایی را که اندازه یا کیفیت محصول را کاهش می‌دهند، متوقف می‌کنند. اما واقعیت متفاوت است: به گفته ریندر، پس از چند هفته، مصرف‌کنندگان دوباره به سراغ همان برند قبلی می‌روند!