یخبندان می‌تواند باعث اختلال در ترافیک جاده‌ای و ریلی شود. سازمان هواشناسی آلمان به دلیل خطر یخبندان هشدار آب و هوای شدید صادر کرده است. همچنان سازمان هواشناسی آلمان DWD، علیرغم دمای زیر صفر نسبت به پا گذاشتن روی سطوح یخی در دریاچه ها یا رودخانه ها هشدار می‌دهد. DWD روز یکشنبه اعلام کرد که انتظار می رود محدودیت هایی در ترافیک جاده ای و ریلی وجود داشته باشد. روز دوشنبه راه آهن به طور موقت سرعت قطارهای خود را در سراسر کشور کاهش داد. در همین حال، پروازهای متعددی در بزرگترین فرودگاه آلمان در فرانکفورت آم ماین لغو شده است.  
19/12/2022

کارشناسان هواشناسی نسبت به لغزندگی جاده‌ها هشدار می‌دهند

  یخبندان می‌تواند باعث اختلال در ترافیک جاده‌ای و ریلی شود. سازمان هواشناسی آلمان به دلیل خطر یخبندان هشدار آب و هوای شدید صادر کرده است. همچنان سازمان هواشناسی آلمان DWD، علیرغم دمای زیر صفر نسبت به پا گذاشتن روی سطوح یخی در دریاچه ها یا رودخانه ها هشدار می‌دهد. DWD روز یکشنبه اعلام کرد که انتظار می رود محدودیت هایی در ترافیک جاده ای و ریلی وجود داشته باشد. روز دوشنبه راه آهن به طور موقت سرعت قطارهای خود را در سراسر کشور کاهش داد. در همین حال، پروازهای متعددی در بزرگترین فرودگاه آلمان در فرانکفورت آم ماین لغو شده است.