23/10/2023

کابینه فدرال در مورد اخراج سریعتر پناهندگان رد شده تصمیم می‌گیرد

به گفته وزیر کشور فایزر، دولت فدرال می‌خواهد این هفته لایحه‌ای را تصویب کند که شیوه های اخراج را تشدید می‌کند. بر این اساس به مقامات و پلیس اختیارات بیشتری داده می‌شود. به گفته نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال (SPD) انتظار می‌رود بسته اقدامات مربوطه در این هفته توسط کابینه تصمیم‌گیری شود. فائزر به روزنامه راینیشن پست گفت :”من روز چهارشنبه بسته قانونی جامع خود را برای بازگشت بیشتر و سریعتر به کابینه خواهم آورد. هر کسی که حق ماندن در آلمان را ندارد باید دوباره کشور ما را ترک کند”. فائزر تاکید کرد که تعداد اخراج‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد بیشتر بوده است. وزیر کشور فدرال افزود که این پیش نویس «مجموعه ای از اقدامات محدودکننده» را ارائه می‌کند. این امر همچنین شامل اخراج مجرمان و مجرمان خطرناک به طور مداوم و سریعتر است.