پس از نابودی عظیم ماهی‌ در رودخانه مرزی اودر، وزیر محیط زیست فدرال استفی لمکه (سبزها) می‌خواهد روز دوشنبه با همتای لهستانی خود آنا مسکوا در شورای محیط زیست آلمان-لهستان ملاقات کند. پیش از جلسه شورای محیط زیست، درخواست ها برای عواقب شدید کشتار گسترده ماهیان در رودخانه مرزی افزایش یافت. روز یکشنبه، WWF مجدداً خواستار توقف فوری کار توسعه ای شد که در اواسط فوریه در سمت لهستان آغاز شده بود. به گفته لمکه، ممکن است سالها طول بکشد تا اودر از آخرین فاجعه زیست محیطی بهبود یابد. شورای محیط زیست آلمان و لهستان یک نشست کاری منظم بین دو کشور است و علاوه بر وزیر محیط زیست فدرال و همتای لهستانی وی، وزارت محیط زیست براندنبورگ و نهادهای مهم برای مسائل حفاظت از محیط زیست نیز بر سر میز مذاکره نشسته اند. این شورا معمولاً سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد. 
29. آگوست 2022

چه عواملی منجر به نابودی عظیم ماهی‌ها در رودخانه مرزی Oder شده است؟

 پس از نابودی عظیم ماهی‌ در رودخانه مرزی اودر، وزیر محیط زیست فدرال استفی لمکه (سبزها) می‌خواهد روز دوشنبه با همتای لهستانی خود آنا مسکوا در شورای محیط زیست آلمان-لهستان ملاقات کند. پیش از جلسه شورای محیط زیست، درخواست ها برای عواقب شدید کشتار گسترده ماهیان در رودخانه مرزی افزایش یافت. روز یکشنبه، WWF مجدداً خواستار توقف فوری کار توسعه ای شد که در اواسط فوریه در سمت لهستان آغاز شده بود. به گفته لمکه، ممکن است سالها طول بکشد تا اودر از آخرین فاجعه زیست محیطی بهبود یابد. شورای محیط زیست آلمان و لهستان یک نشست کاری منظم بین دو کشور است و علاوه بر وزیر محیط زیست فدرال و همتای لهستانی وی، وزارت محیط زیست براندنبورگ و نهادهای مهم برای مسائل حفاظت از محیط زیست نیز بر سر میز مذاکره نشسته اند. این شورا معمولاً سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد.