به تازگی الیور یانکه، جوان ۲۲ ساله‌ی اهل براندنبورگ، از شرکت بایونتیک (BioNTech) شکایت کرده، زیرا او معتقد است که در نتیجه واکسن کرونا به شدت بیمار شده‌است. پزشکان، سندرم «گیلن باره» را در او تشخیص داده‌اند، که یک ضعف عضلانی عصبی است. این جوان اکنون به کمک چوبی راه می‌رود، پاهایش دیگر کار نمی‌کنند و ممکن است به سرعت اتفاق بیفتد که روی ویلچر باشد. یانکه معتقد است که دلیل این امر واکسیناسیون کرونا است. او می‌خواهد با کمک دفتر حقوقی توبیاس اولبریچ، یک گروه معروف «تفکر جانبی» که عمدتاً مسئول موج شکایت‌ها علیه تولید کنندگان واکسن در آلمان است، در دادگاه منطقه‌ای پوتسدام شکایت کند. این دفتر، تاکنون بیش از ۱۶۰ پرونده را در دادگاه‌های آلمان ارائه کرده‌است و هر روز به تعداد این پرونده‌ها افزوده می‌شود.گفته می‌شود تمام مشتریان این دفتر، در نتیجه واکسیناسیون کرونا از مشکلات سلامتی رنج می‌برند. وجود چنین آسیبی غیر قابل انکار اما بسیار نادر است. از این رو، کارشناسان و مقام‌های بهداشتی همواره به بی‌خطر بودن واکسن‌ها تاکید دارند.

28/04/2023

چه ادعایی پشت شکایت از تولیدکنندگان واکسن کرونا وجود دارد؟

به تازگی الیور یانکه، جوان ۲۲ ساله‌ی اهل براندنبورگ، از شرکت بایونتیک (BioNTech) شکایت کرده، زیرا او معتقد است که در نتیجه واکسن کرونا به شدت بیمار شده‌است. پزشکان، سندرم «گیلن باره» را در او تشخیص داده‌اند، که یک ضعف عضلانی عصبی است. این جوان اکنون به کمک چوبی راه می‌رود، پاهایش دیگر کار نمی‌کنند و ممکن است به سرعت اتفاق بیفتد که روی ویلچر باشد. یانکه معتقد است که دلیل این امر واکسیناسیون کرونا است. او می‌خواهد با کمک دفتر حقوقی توبیاس اولبریچ، یک گروه معروف «تفکر جانبی» که عمدتاً مسئول موج شکایت‌ها علیه تولید کنندگان واکسن در آلمان است، در دادگاه منطقه‌ای پوتسدام شکایت کند. این دفتر، تاکنون بیش از ۱۶۰ پرونده را در دادگاه‌های آلمان ارائه کرده‌است و هر روز به تعداد این پرونده‌ها افزوده می‌شود.
گفته می‌شود تمام مشتریان این دفتر، در نتیجه واکسیناسیون کرونا از مشکلات سلامتی رنج می‌برند. وجود چنین آسیبی غیر قابل انکار اما بسیار نادر است. از این رو، کارشناسان و مقام‌های بهداشتی همواره به بی‌خطر بودن واکسن‌ها تاکید دارند.