یک ویدئوی جنجالی از قطر و اسنادی از موسسات خیریه قطری نشان می‌دهد که میلیون‌ها یورو از قطر به انجمن‌های مساجد برلین سرازیر شده است. روزنامه RBB می‌نویسد که امام مسجد دارالسلام ارتباط خوبی با سیاستمداران برلین دارد. امام محمد طه صبری یکی از مهم ترین شخصیت‌های مسلمان پایتخت است. او در سال ۲۰۱۵ نشان لیاقت برلین را از دست میشایل مولر، شهردار قبلی دریافت کرد. او در اوایل سال ۲۰۱۷، در مصاحبه‌ای دریافت کمک‌های خارجی را به وضوح رد کرده بود. ویدیوی که توسط موسسه خیریه قطر تهیه شده، نشان می‌دهد که  شیخ احمد حمادی، نماینده موسسه خیریه قطر در حال گفتگو با امام صبری در (نویکولن) است. صبری در آن ضمن تشکر صمیمانه از خیرین گفت: خوشبختانه این مسجد در سال ۲۰۰۷ با مساعدت و تامین بیشتر هزینه‌ها توسط مردم قطر خریداری شد. امام صبری و موسسه خیریه قطری در باره موضوع تامین مالی حاضر به گفتگو نشدند.
22. سپتامبر 2022

پول قطر برای انجمن‌های مساجد برلین

یک ویدئوی جنجالی از قطر و اسنادی از موسسات خیریه قطری نشان می‌دهد که میلیون‌ها یورو از قطر به انجمن‌های مساجد برلین سرازیر شده است. روزنامه RBB می‌نویسد که امام مسجد دارالسلام ارتباط خوبی با سیاستمداران برلین دارد. امام محمد طه صبری یکی از مهم ترین شخصیت‌های مسلمان پایتخت است. او در سال ۲۰۱۵ نشان لیاقت برلین را از دست میشایل مولر، شهردار قبلی دریافت کرد. او در اوایل سال ۲۰۱۷، در مصاحبه‌ای دریافت کمک‌های خارجی را به وضوح رد کرده بود. ویدیوی که توسط موسسه خیریه قطر تهیه شده، نشان می‌دهد که  شیخ احمد حمادی، نماینده موسسه خیریه قطر در حال گفتگو با امام صبری در (نویکولن) است. صبری در آن ضمن تشکر صمیمانه از خیرین گفت: خوشبختانه این مسجد در سال ۲۰۰۷ با مساعدت و تامین بیشتر هزینه‌ها توسط مردم قطر خریداری شد. امام صبری و موسسه خیریه قطری در باره موضوع تامین مالی حاضر به گفتگو نشدند.