31/10/2023

پنج‌شنبه اعتصاب کارکنان مهدکودک‌های برلین

اتحادیه کارگری وردی برای دومین‌بار کارکنان مهدکودک‌های دولتی برلین را به اعتصاب دعوت کرده است. انتظار می‌رود بسیاری از مهدکودک‌ها روز پنج‌شنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۳، تعطیل شوند. به گزارش روزنامه تاگزاشپیگل، تقریبا ۳۰۰ مهدکودک در برلین روزانه از بیش از ۳۵ هزار کودک مراقبت می‌کنند. این اعتصاب واکنشی است به توافق جمعی ایالت‌های فدرال (TV-L) که پنج‌شنبه گذشته انجام شد. در این توافق کارفرمایان با پیشنهاد اتحادیه‌ها موافقت کردند. خواسته اتحادیه‌ها ۱۰/۵ درصد دستمزد بیشتر یا دست‌کم ۵۰۰ یورو افزایش حقوق است. در پایتخت آلمان ۱۸۷ هزار کارمند دولتی طبق تعرفه TV-L حقوق می‌گیرند.