می ۱۲, ۲۰۱۷

پناهجویی ۶۳ هزار کودک بی‌همراه در اتحادیه اروپا

براساس آمار ثبت شده، در اتحادیه اروپا ۶۳ هزار فرد زیر سن‌قانونی و بدون‌همراهی والدین درخواست پناهجویی کرده‌اند. اگرچه این آمار که مربوط به سال گذشته است، نسبت به سال پیش از آن کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. درخواست حدود نیمی از این کودکان پناهجوی بی‌همراه در آلمان به ثبت رسیده است.