01/11/2023

رنگ‌پاشی به دیوار ساختمان صدراعظم توسط فعالان نسل آخر

فعالان اقلیم از گروه “نسل آخر” صبح روز سه شنبه دیوار بیرونی ساختمان صدراعظم در برلین را رنگ نارنجی کردند. پلیس به rbb تایید نموده‌ که  حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر در اطراف صدارت تجمع کرده‌بودند. براساس گزارش تاگز‌شاو، آنها پوسترهایی با عبارت “اولاف دروغ می‌گوید” را نشان دادند. گفته می‌شود که زمین جلوی ساختمان صدارت نیز با رنگ نارنجی پوشیده شده‌بود. پلیس در حال بررسی این حادثه است.