پلیس برلین بار دیگر تظاهرات بزرگداشت هفتاد و پنجمین سالگرد "روز نکبت" در برلین را ممنوع کرد. پلیس اعلام کرد که این ممنوعیت در روز ۲۰ می ۲۰۲۳ و هر رویداد جایگزینی در ۲۱ می اعمال خواهد شد. (روز نکبت "به عربی: یوم النکبه" نامی است که فلسطینیان و حامیان آنان برای اشاره به سالگرد بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و تشکیل اسرائیل در ۱۴ مه ۱۹۴۸ میلادی استفاده کرده و در آن روز از غم از دست دادن خانه‌های خود، عزا می‌گیرند.) این تظاهرات قرار بود فردا شنبه در هرمان پلاتز در ناحیه نویکلن برگزار شود و پیش‌بینی می‌شد تعداد شرکت کنندگان به ۱۰۰۰ نفر برسد. پلیس ممنوعیت خود در تظاهرات "بزرگداشت نکبت" را به دلیل پرهیز از گسترش سخنان نفرت انگیز و یهودی ستیزی، توجیه کرد.

19/05/2023

پلیس برلین تظاهرات بزرگداشت نکبت را در برلین ممنوع کرد

پلیس برلین بار دیگر تظاهرات بزرگداشت هفتاد و پنجمین سالگرد “روز نکبت” در برلین را ممنوع کرد. پلیس اعلام کرد که این ممنوعیت در روز ۲۰ می ۲۰۲۳ و هر رویداد جایگزینی در ۲۱ می اعمال خواهد شد. (روز نکبت “به عربی: یوم النکبه” نامی است که فلسطینیان و حامیان آنان برای اشاره به سالگرد بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و تشکیل اسرائیل در ۱۴ مه ۱۹۴۸ میلادی استفاده کرده و در آن روز از غم از دست دادن خانه‌های خود، عزا می‌گیرند.) این تظاهرات قرار بود فردا شنبه در هرمان پلاتز در ناحیه نویکلن برگزار شود و پیش‌بینی می‌شد تعداد شرکت کنندگان به ۱۰۰۰ نفر برسد. پلیس ممنوعیت خود در تظاهرات “بزرگداشت نکبت” را به دلیل پرهیز از گسترش سخنان نفرت انگیز و یهودی ستیزی، توجیه کرد.