20/10/2023

پلیس برلین: برای ما نیروی کمکی بفرستید!

در پی به خشونت کشیده شدن اعتراضات طرفداران فلسطین در روزهای گذشته، پلیس برلین خواستار حمایت بیشتر دولت های فدرال و ایالتی شد. یک سخنگوی پلیس به RBB اعلام که از دولت فدرال و ایالتی برای فرستادن نیاز اضافی پلیس به برلین، درخواست شده است. بنابراین پیش بینی می‌شود در روزهای آینده حضور بسیار پررنگ پلیس در این تظاهرات‌ها وجود داشته باشد. به گزارش رسانه‌های آلمانی، ده‌ها افسر پلیس و آتش نشان در اعتراضات عصر چهارشنبه در برلین-نویکلن زخمی شدند. با این حال، ضرب و شتم و خشونت از سوی برخی از افسران پلیس، که باعث آسیب و جراحت برداشتن برخی از معترضان شد، نادیده گرفته شد.