چهار سارق مظنون که خود را به عنوان افسر پلیس معرفی کرده بودند، توسط پلیس برلین دستگیر شدند. پلیس روز چهارشنبه گفت که این باند چندین بار از افراد مسن سرقت کرده است. دو مرد ۳۷ و ۴۶ ساله و دو زن ۳۲ و ۴۶ ساله عصر روز سه شنبه توسط بازرسان پلیس جنایی در اشپاندائو دستگیر شدند. این افراد روز سه شنبه از یک مرد ۸۶ ساله اشیای گران‌قیمت را دزدی کردند. براساس اطلاعات پلیس برلین، این چهار مظنون تنها در روز سه شنبه سه اقدام مشابه دیگر را در برلین انجام داده اند.
25. آگوست 2022

پلیس برلین، چهار افسر پلیس دروغین را دستگیر کرد

چهار سارق مظنون که خود را به عنوان افسر پلیس معرفی کرده بودند، توسط پلیس برلین دستگیر شدند. پلیس روز چهارشنبه گفت که این باند چندین بار از افراد مسن سرقت کرده است. دو مرد ۳۷ و ۴۶ ساله و دو زن ۳۲ و ۴۶ ساله عصر روز سه شنبه توسط بازرسان پلیس جنایی در اشپاندائو دستگیر شدند. این افراد روز سه شنبه از یک مرد ۸۶ ساله اشیای گران‌قیمت را دزدی کردند. براساس اطلاعات پلیس برلین، این چهار مظنون تنها در روز سه شنبه سه اقدام مشابه دیگر را در برلین انجام داده اند.