16/11/2023

پلیس،افراد خارجی را بیشتر بررسی می‌کند

  هر کس که خارجی شناخته شود، بیشتر توسط پلیس آلمان بررسی می‌شود. بر اساس یک مطالعه جدید SVR، افرادی در آلمان به عنوان خارجی تلقی می‌شوند، نسبت به افرادی که این امر در مورد آنها صدق نمی‌کند، باید انتظار بررسی مکرر پلیس را داشته باشند. ماکسیمیلیان مولر، نویسنده مطالعه نماینده شورای خبره برای ادغام و مهاجرت (SVR)، “نمایه نژادی در بازرسی‌های پلیس” که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت: “داده‌های ما نشان می‌دهد که عدم تعادل در بازرسی‌های پلیس در فضاهای عمومی وجود دارد.” در این مطالعه آمده است که افراد تنها بر اساس ظاهر فیزیکی یا ویژگی‌های قومی توسط پلیس کنترل می‌شوند. چنین رفتاری نابرابر منع تبعیض در قانون اساسی را نقض می کند.