26/10/2023

پس از طرح حمله داعش: مسجد لیبرال “ابن رشد گوته” در برلین تعطیلی خود را اعلام کرد

مسجد لیبرال ابن رشد گوته در برلین-موآبیت قرار است سال آینده بسته شود. این مسجد روز چهارشنبه در خبرنامه خود اعلام کرد که: “وضعیت خطر اکنون به ابعاد جدیدی رسیده است و ادامه کارمان مانند گذشته به طور فزاینده‌ای دشوار شده است.” این مسجد در ابتدا چند روز پیش به دلیل طرح‌های حمله توسط سازمان تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) به طور موقت بسته شد. در یک مجله اینترنتی داعش، این مسجد به عنوان “محل عبادت شیطان” توصیف شده است. این مسجد از جامعه LGBTIAQ حمایت می‌کند. و در اعلامیه‌ای گفته است :”ما توانستیم بسیاری جوانانی که هم مسلمان و هم بخشی از جامعه LGBTIAQ هستند، عزت نفس شان را افزایش دهیم و روشن کنیم که خداوند هویت جنسی وهمجنس‌گرایی آنها را نیز می‌پذیرد.”