استفاده از پرچم و نماد روسیه در راهپیمایی‌های برلین در روزهای هشتم و نهم ماه مه/ می ممنوع اعلام شده است. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، دیوان عالی اداری برلین روز دوشنبه این تصمیم را اعلام کرد که در شرایط کنونی به دلیل جنگ روسیه و برای ابراز همدردی با اوکراین از نمادهای روسیه استفاده نشود. پلیس پیش از این شکایتی را در این رابطه به دادگاه عالی برلین/ برندنبورگ (OVG) تسلیم کرده بود. دادگاه می‌گوید: «جدایی مراسم پایان جنگ جهانی دوم و جنگ روسیه در اوکراین امکان‌پذیر نیست.»

09/05/2023

پرچم روسیه در بزرگداشت پایان جنگ جهانی دوم در برلین ممنوع

استفاده از پرچم و نماد روسیه در راهپیمایی‌های برلین در روزهای هشتم و نهم ماه مه/ می ممنوع اعلام شده است. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، دیوان عالی اداری برلین روز دوشنبه این تصمیم را اعلام کرد که در شرایط کنونی به دلیل جنگ روسیه و برای ابراز همدردی با اوکراین از نمادهای روسیه استفاده نشود. پلیس پیش از این شکایتی را در این رابطه به دادگاه عالی برلین/ برندنبورگ (OVG) تسلیم کرده بود. دادگاه می‌گوید: «جدایی مراسم پایان جنگ جهانی دوم و جنگ روسیه در اوکراین امکان‌پذیر نیست.»