این کمک هزینه به عنوان چاره بحران انرژی به‌خاطر افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به شکل پرداخت یک‌باره به دانشجویان تعلق می‌گیرد. آن‌ها می‌توانند این کمک هزینه را از امروز به‌صورت آنلاین درخواست کنند. حدودا ۲۶۰،۰۰۰ دانشجو به‌علاوه دانشجویان علوم کاربردی (Fachhochschule) در هسن واجد شرایط دریافت این کمک هزینه‌اند، این در حالی است که حدودا ۳/۵ میلیون دانشجو در سراسر آلمان قادر خواهند بود از این کمک هزینه استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از وزیر آموزش دولت فدرال، بتینا اشتارک واتزینگر (FDP)، دولت فدرال سیستم آنلاین Einmalzahlung200.de را که به شکل سریع و بدون بروکراسی کارمی‌کند، برای این منظور فراهم آورده است. تمام دانشجویانی که ساکن آلمان هستند و در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۲ دانشجوی یکی از دانشگاه‌ها بوده‌اند، واجد شرایط درخواست‌اند. در همین حال کمیته مرکزی دانشجویان ( ASTA) در گیسن از کم بودن مقدار این کمک هزینه انتقاد کرده است.

15/03/2023

پرداخت کمک‌هزینه ۲۰۰ یورویی به دانشجویان

این کمک هزینه به عنوان چاره بحران انرژی به‌خاطر افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به شکل پرداخت یک‌باره به دانشجویان تعلق می‌گیرد. آن‌ها می‌توانند این کمک هزینه را از امروز به‌صورت آنلاین درخواست کنند. حدودا ۲۶۰،۰۰۰ دانشجو به‌علاوه دانشجویان علوم کاربردی (Fachhochschule) در هسن واجد شرایط دریافت این کمک هزینه‌اند، این در حالی است که حدودا ۳/۵ میلیون دانشجو در سراسر آلمان قادر خواهند بود از این کمک هزینه استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو به نقل از وزیر آموزش دولت فدرال، بتینا اشتارک واتزینگر (FDP)، دولت فدرال سیستم آنلاین Einmalzahlung200.de را که به شکل سریع و بدون بروکراسی کارمی‌کند، برای این منظور فراهم آورده است. تمام دانشجویانی که ساکن آلمان هستند و در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۲ دانشجوی یکی از دانشگاه‌ها بوده‌اند، واجد شرایط درخواست‌اند. در همین حال کمیته مرکزی دانشجویان ( ASTA) در گیسن از کم بودن مقدار این کمک هزینه انتقاد کرده است.