دولت فدرال یازده سال است که از توسعه مهارت‌های زبانی برای کودکان مهدکودک پشتیبانی می‌کند. با این حال، هیچ بودجه‌ای برای این موضوع در پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۳ در نظر گرفته نشده است. این مسئله انتقادهای زیادی را برانگیخته است. به گفته روزنامه میگاتزین، لیزا پاوز (سبزها)، وزیر خانواده فدرال، قصد دارد با ایالت‌های فدرال درباره اختصاص این بودجه به توافق برسد. در مهدکودک‌های زبان، کودکان غیرآلمانی‌زبان از آموزش‌های بیشتری برخوردار می‌شوند. دولت فدرال پیش‌ازاین بودجه‌ای را به یک‌هشتم مهدکودک‌ها برای این کار اختصاص می‌داد که اکنون رو به اتمام است. پاوز در حاشیه سفر تابستانی خود به تورینگن گفت: «دولت فدرال دو میلیارد یورو در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ برای افزایش کیفیت مهدکودک‌ها در اختیار ایالت‌ها قرار خواهد داد.»

24. آگوست 2022

پاوز: «باید بودجه تقویت زبان به مهدکودک‌ها تمدید شود»

دولت فدرال یازده سال است که از توسعه مهارت‌های زبانی برای کودکان مهدکودک پشتیبانی می‌کند. با این حال، هیچ بودجه‌ای برای این موضوع در پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۳ در نظر گرفته نشده است. این مسئله انتقادهای زیادی را برانگیخته است. به گفته روزنامه میگاتزین، لیزا پاوز (سبزها)، وزیر خانواده فدرال، قصد دارد با ایالت‌های فدرال درباره اختصاص این بودجه به توافق برسد. در مهدکودک‌های زبان، کودکان غیرآلمانی‌زبان از آموزش‌های بیشتری برخوردار می‌شوند. دولت فدرال پیش‌ازاین بودجه‌ای را به یک‌هشتم مهدکودک‌ها برای این کار اختصاص می‌داد که اکنون رو به اتمام است. پاوز در حاشیه سفر تابستانی خود به تورینگن گفت: «دولت فدرال دو میلیارد یورو در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ برای افزایش کیفیت مهدکودک‌ها در اختیار ایالت‌ها قرار خواهد داد.»