05/10/2023

پارلمان اتحادیه اروپا خواستار قوانین یکسان برای حمل چمدان دستی است

پارلمان اروپا خواستار قوانین یکسان برای حمل چمدان/بیک دستی در هواپیما شده است. طبق مصوبه‌ای که نمایندگان مجلس تصویب کردند، مشخصات کلی در مورد اندازه، وزن و نوع چمدان‌های دستی منجر به شفافیت بیشتر مسافران هوایی خواهد شد. با این حال، قوانین مختلف و هزینه‌های پنهان، مقایسه قیمت‌ها را به‌ویژه برای چمدان‌های دستی به‌طور قابل‌توجهی دشوارتر می‌کند. نقطه شروع بحث، درخواستی از یک مسافر آلمانی بود که از مقررات مختلف عصبانی شده بود. در سال‌های اخیر، خطوط هوایی بسیاری برای حمل چمدان دستی هزینه دریافت می‌کنند. در برخی موارد فقط کیف دستی یا کوله پشتی کوچک به صورت رایگان مجاز است. پارلمان اتحادیه اروپا در قطعنامه خود به حکم دیوان دادگستری اروپا در سال ۲۰۱۴ اشاره می‌کند. این قانون بیان می‌کند که چمدان‌های دستی “بخش ضروری” حمل و نقل مسافر محسوب می‌شوند و اگر وزن و اندازه آن “با شرایط معقول مطابقت داشته باشد” هیچ هزینه اضافی برای آن دریافت نمی‌شود. علاوه بر این، مقررات متفاوت خطوط هوایی منجر به سردرگمی، تاخیر و اختلاف بین مسافران و کارکنان می‌شود.