باوجود کمبود کارگران ماهر، بسیاری از شرکت‌ها هنگام استخدام افراد جدید به تجربه افراد بالای ۶۰ سال اعتماد نمی‌کنند. وزیر کار هیل این موضوع را "ترمزی برای رشد" می‌داند - و خواستار تجدید نظر است. با توجه به کمبود کارگران ماهر، وزیر کار هوبرتوس هایل از شرکت ها خواسته است که کارگران مسن را کنار نگذارند. این سیاستمدار SPD به "Bild am Sonntag" گفت: "کمبود کارگران ماهر، رشد را کاهش می دهد. این واقعیت که بسیاری از شرکت‌ها دیگر افراد بالای ۶۰ سال را استخدام نمی‌کنند، نگرشی است که ما دیگر نمی‌توانیم با آن کنار بیائیم."
19/12/2022

وزیر کار خواستار فرصت‌های بیشتر برای افراد مسن است

باوجود کمبود کارگران ماهر، بسیاری از شرکت‌ها هنگام استخدام افراد جدید به تجربه افراد بالای ۶۰ سال اعتماد نمی‌کنند. وزیر کار هیل این موضوع را “ترمزی برای رشد” می‌داند – و خواستار تجدید نظر است. با توجه به کمبود کارگران ماهر، وزیر کار هوبرتوس هایل از شرکت ها خواسته است که کارگران مسن را کنار نگذارند. این سیاستمدار SPD به “Bild am Sonntag” گفت: “کمبود کارگران ماهر، رشد را کاهش می دهد. این واقعیت که بسیاری از شرکت‌ها دیگر افراد بالای ۶۰ سال را استخدام نمی‌کنند، نگرشی است که ما دیگر نمی‌توانیم با آن کنار بیائیم.”