وزارت خارجه آلمان برای یافتن راه حلی برای افرادی که پس از درگیری در سودان که منجر به بسته شدن سفارت آلمان در خارطوم شد و نتوانستند پاسپورت خود را دریافت کنند، کار می‌کند. به گزارش تاگزشاو، کریستین واگنر، سخنگوی این وزارتخانه، گفت که تخلیه در خارطوم "تحت شرایط بسیار دشوار" انجام شد و احتمالاً صدها گذرنامه در سفارت جا مانده است که عمدتاً به عنوان بخشی از فرآیند صدور ویزا سپرده شده بودند. واگنر گفت که این وزارتخانه با کارکنان سفارت که از سودان نقل مکان کرده‌اند و با کارکنان محلی که هنوز در سودان هستند، کار می‌کند تا «راه حلی» برای این وضعیت بیابند، اما هیچ‌کس نباید در معرض خطر قرار گیرد.

04/05/2023

وزارت خارجه دنبال راه حل برای پاسپورتهای جامانده در خارطوم

وزارت خارجه آلمان برای یافتن راه حلی برای افرادی که پس از درگیری در سودان که منجر به بسته شدن سفارت آلمان در خارطوم شد و نتوانستند پاسپورت خود را دریافت کنند، کار می‌کند. به گزارش تاگزشاو، کریستین واگنر، سخنگوی این وزارتخانه، گفت که تخلیه در خارطوم “تحت شرایط بسیار دشوار” انجام شد و احتمالاً صدها گذرنامه در سفارت جا مانده است که عمدتاً به عنوان بخشی از فرآیند صدور ویزا سپرده شده بودند. واگنر گفت که این وزارتخانه با کارکنان سفارت که از سودان نقل مکان کرده‌اند و با کارکنان محلی که هنوز در سودان هستند، کار می‌کند تا «راه حلی» برای این وضعیت بیابند، اما هیچ‌کس نباید در معرض خطر قرار گیرد.